JobThai
Apr 1, 2023

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขามวกเหล็ก-แก่งคอย จ.สระบุรี

pin location
pin location

Saraburi

salary icon
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions icon
number of positions icon1 อัตรา
• วิเคราะห์ ประเมิน ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้า และบริการลูกค้าเพื่อจัดทำสินเชื่อ ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด • ออกตลาดหาลูกค้าใหม่ • ลงพื้นที่ตรวจเครดิตของลูกค้า • ติดตามเร่งรัดหนี้และเจรจากับลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด
  1. อายุ 23-35 ปี เพศชาย/หญิง
  2. มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจไฟแนนซ์ สินเชื่อ เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป
  3. มีความละเอียดรอบคอบ มีปฎิภาณไหวพริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า
  4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ รถจักรยานยนต์
  5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
- สมัครด้วยตนเองที่สาขา - ส่งใบสมัครผ่านอีเมล
ฝ่ายบุคคล
บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
LINE ID: 0660953152
Saraburi