JobThai
รับสมัครด่วน
Feb 3, 2023

Internal Audit-Branch

pin locationLocation
pin location

Bang Na, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon4 อัตรา
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
- ปฏิบัติงานตรวจสอบทรัพย์สิน,และSTOCK สินค้าคงเหลือ การปฏิบัติงาน การบริหารงานของแต่ละส่วนงาน ตามวิธีและเทคนิคการตรวจสอบที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การตรวจสอบที่กำหนดทั้งในสำนักงาน และ หน้าสาขา - ตรวจสอบการซื้อ การขาย รับจำนำ การออกใบรับประกัน และใบเสร็จรับเงินและบันทึกข้อมูลลงในระบบ POS ด้วยความถูกต้อง - บันทึกข้อมูลการตรวจสอบตามกำหนด เสนอหัวหน้าโครงการ - บันทึกข้อสังเกตเกี่ยวกับปัญหา ความเสี่ยงและจุดอ่อนของระบบงาน/วิธีการปฏิบัติงานที่พบเห็นจากการตรวจสอบ - วิเคราะห์ปัญหา ความเสี่ยงและผลกระทบ จากข้อมูล แผนผังการปฏิบัติงาน และสรุปผลการตรวจสอบ เพื่อนำเสนอหัวหน้าโครงการ - สรุปปัญหา/ผลกระทบแต่ละหัวข้อข้างต้น พร้อมหาแนวทางปรับปรุงแก้ไข
Qualifications
  1. จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  2. สามารถปฎิติบัติงานและเดินทางออกต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ -มีประสบการณ์ด้านงาน ตรวจสอบภายในและภายนอก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. สามารถปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 9.00-18.00 น. ได้(เสาร์เว้นเสาร์)
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai - ส่ง resume ผ่านทาง E-mail - สมัครงานที่สำนักงานใหญ่ สำหรับผู้มาสมัครงานด้วยตนเองจะพิจารณาเป็นพิเศษ(กรุณาแต่งกายสุภาพ)
Contacts
ชไมพร
บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
Tel. : 095-371-9695
Email : hrauroragold_158@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Na Tai Bang Na Bangkok
Directions
สำนักงานใหญ่ BTS อุดมสุข รถเมล์ สาย 132, 544, 25, 2, 38 139 145 207 ปากซอย สุขุมวิท 103 นั่งมอไซด์เข้าซอยอุดมสุข 25 ประมาณ 100 เมตร บริษัทจะอยู่แยกซ้ายมือแรก หรือตามที่แผนที่ระบุ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company