JobThai
Apr 19, 2024

Accounting manager

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Samut Prakan, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
- จัดทำประมาณการเงินสดรับจ่ายประจำเดือน (Cash flow) เพื่อบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอ และมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวก และราบรื่น - วางแผนควบคุม และตรวจสอบการจัดทำบัญชี ภาษี ได้อย่างถูกต้อง และนำส่งได้ตรงตามเวลา - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน-รับเงินและอนุมัติการรับจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านบัญชีต้นทุนและทรัพย์สินและอนุมัติเอกสาร - รับผิดชอบ ดูแล และบริหารทีมงาน ให้ดำเนินงานได้ตามเป้าหมาย หรือแผนที่กำหนดไว้ ได้อย่างมีศักยภาพ และได้ตามกำหนด - กำหนดสิทธิ์การใช้งานของระบบ Express/ERP ในหน่วยงาน - จัดทำภาษีกลางปี ภงด.51 รวมถึงสามารถวางแผนด้านภาษี พร้อมทั้งให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร - จัดทำ KPI.ของแผนกและแต่ละบุคคล เพื่อควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิ์ภาพ - จัดทำภงด.50 ประจำปี เพื่อยื่นกรมสรรพากรและยื่นกรมทะเบียนการค้า - ดูแลแนะนำให้คำปรึกษาแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้งานออกมาอย่างถูกต้อง - ตรวจสอบและบันทึกรายการปรับปรุงต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จทันเวลา - บันทึกและปิดบัญชีต่างๆ เพื่อออกงบการเงิน ประจำเดือนและประจำปี - ควบคุมเอกสารและตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีแยกประเภทต่างๆ เพื่อปิดงบการเงินอย่างถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและสถาบันการเงินเพื่อกิจการ - จัดทำงบต้นทุนผลิต - จัดทำรายงานทางการเงินต่าง ๆเช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน รวมถึงรายงานที่เกี่ยวข้อง และตรงตามเวลา เพื่อนำเสนอ ให้กับฝ่ายบริหาร - ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี - ประสานงานและแก้ไขร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร - ติดต่อกรมสรรพากร - เข้าร่วมระบบ ISO - เข้าร่วมกิจกรรม 5 ส. - อื่นๆที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. อายุ 35 - 47 ปี
  2. ป.ตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
  3. สามารถปิดงานบัญชีได้
  4. มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการบัญชีอย่างนัอย 2 ปีขึ้นไป
  5. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  6. สามรถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  7. มีความอดทน และสามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  8. สามารถใช้โปรแกรม Express/ERP
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - ส่งในสมัครผ่าน Apply Now ของ JobThai.com
Contacts
คุณรัตนาวไล ทองศรี
บริษัท ยืนยง เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
889/1 หมู่ 7 โครงการบางปู SME
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
Tel. : 02-323-9072-6 #27,28
Email : yuenyong_49@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Pu Mueang Samut Prakan Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer