JobThai
รับสมัครด่วน
Mar 22, 2023

แม็คโครสาขาระยอง ผู้จัดการแผนกปฏิบัติการ O2O

pin locationLocation
pin location

Rayong

salary iconSalary
salary icon25,000-30,000
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
Role & Responsibility •ตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีสินค้าคงคลังที่เหมาะสมสำหรับ O2O Hub Store และขอสั่งซื้อตามความจำเป็น •ประสานงานในการนับรอบกับแผนกอื่นๆ ในการควบคุมสินค้าคงคลัง ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงในสินค้าคงคลัง และปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการจัดการและควบคุมสินค้าคงคลัง •ช่วยเหลือ หน่วยงานอื่น ในการแก้ไขปัญหา ที่อาจเกี่ยวข้องกับความพร้อมและความถูกต้องของสต๊อกสินค้า •ดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อและจัดส่งรายวัน มอบหมายงานประจำวันให้กับสมาชิกในทีมอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถจัดการและส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างคุ้มค่า •ดูแลติดตามการจัดการคำสั่งซื้อสินค้าและการจัดส่งทั้งหมดในเชิงรุกเพื่อหลีกเลี่ยงการส่งคืน ตรวจสอบเวลาออกเดินทาง และคุณภาพของคนขับรถและจัดทำรายงานข้อมูลสรุป •ควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานการให้บริการ และคุณภาพที่ ตกลงกับลูกค้า และมั่นใจว่าการจัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อเป็นไปอย่างปลอดภัย จัดการและบริหารความสัมพันธ์ กับผู้ขับรถ ผู้รับจ้างและ / หรือผู้ให้บริการส่งสินค้า •จัดทำรายงาน รายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปี ตามที่ร้องขอ แก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูลลูกค้าตามต้องการ •ตรวจสอบและให้คำแนะนำสำหรับการบำรุงรักษาวัสดุสิ้นเปลือง แรงงาน สถานที่ และอุปกรณ์สำหรับการปฏิบัติงาน •รับผิดชอบ เรื่องความปลอดภัยของอาหาร ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านสุขภาพและความปลอดภัย รักษาพื้นที่ปฏิบัติงาน O2O ไว้ในสภาพที่สะอาดปลอดภัยและเป็นระเบียบ •เป็นตัวขับเคลื่อนนวัตกรรมที่แท้จริงและการเปลี่ยนแปลงที่สนับสนุนเป้าหมายการเติบโตใน O2O •หน้าที่อื่นๆ และโครงการพิเศษตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. จบปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดการโลจิสติกส์ บริหารธุรกิจการ การจัดการงานปฏิบัติการ
  2. ประสบการณ์ด้านการจัดการสินค้าคงคลัง 3 ปีขึ้นไป หรือมีภูมิหลังในการดำเนินงานด้านคลังสินค้าและการขนส่ง
  3. ความสามารถในการดำเนินการตามแผนและผลักดันยอดขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. ความสามารถในการอ่านและเข้าใจภาษาอังกฤษ
  5. ความสามารถในการจัดการงบประมาณ
  6. ทักษะการวิเคราะห์เชิงเหตุผล
  7. มีทักษะการเขียนและการสื่อสารที่ดี
  8. มีความเชี่ยวชาญกับ MS Office รวมถึง Word, PowerPoint และ Outlook
How to apply
- ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai - Line ID เอกสารประกอบการสมัครงาน - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป - สำเนาวุฒิการศึกษา - สำเนาทะเบียนบ้าน - สำเนาบัตรประชาชน - สำเนาผ่านเกณฑ์ทหาร (เฉพาะชาย) เช่น สด. 8, หรือ สด. 43 - ใบผ่านงาน (ถ้ามี) - อื่นๆ Interested candidate, please send resume in Word/PDF Format with academic records and recent photo to:Email
Contacts
Khun Ratchada Philathanin
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน ) Siam Makro Public Company Limited
Email : siammakro_1686@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-067-9888
Location
Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company