JobThai
Nov 28, 2023

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานสมุทรสาคร)

pin locationLocation
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามความสามารถ/ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
online interview iconOnline Interview
Apply
Job Descriptions
การควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ สารเคมี วัสดุบรรจุภัณฑ์ - จัดทำวิธีการตรวจสอบ มาตรฐาน (spec) มาตรฐาน การสุ่ม เกณฑ์การตรวจรับวัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์ - ปรับปรุงแก้ไข spec /method ให้สอดคล้องความต้องการ - ควบคุม กำกับ ดูแลกระบวนการตรวจสอบให้เป็นไปตามวิธีการที่กำหนด - วิเคราะห์ แก้ไข ป้องกันปัญหาการตรวจสอบ วิจัยและพัฒนา - วิจัย พัฒนาวัตถุดิบ สารเคมี บรรจุภัณฑ์ฯลฯ - พัฒนากระบวนการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ งานการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง - ประชุมร่วมวิเคราะห์แก้ไข NCP กับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ผลักดันให้มีการแก้ไขปัญหาโดยปราศจากความล่าช้า - ติดตามปิดประเด็นการแก้ไขข้อบกพร่อง - จัดทำรายงานสรุปและวิเคราะห์ NCP สินค้าประจำเดือน - กำกับดูแลการสรุปรายงานผลิตภัณฑ์ที่บกพร่อง ประจำสัปดาห์ -อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. ป.ตรี สาขาวิทยาศาสตร์เคมี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้านการปฏิบัติงาน 3 ปี ขึ้นไป
  4. ผ่านการอบรมGMP และ HACC และสามารถนำมาประยุกต์ใช้งานได้
How to apply
- ส่งใบสมัครงานผ่าน JobThai.com - ส่งจดหมายสมัครงานมาที่ E-mail (hrdstaff@btj-group.com)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เบส ที.เจ กรุ๊ป จำกัด
5/12 ต.บางกระเจ้า อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
Email : btj_83@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-892-0000
LINE ID: btj-group
Location
Bang Krachao Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.