JobThai
Feb 28, 2024

ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (สาขาลาดกระบัง) มีใบอนุญาต CPD

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Lat Krabang, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1.วางแผนงานด้านบัญชีเเละการเงิน ทั้งด้านรับและด้านจ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของแผนกบัญชีและการเงิน ให้ดำเนินไปได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ให้คำแนะนำหรือจัดระบบงานได้เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ 3.ดำเนินการขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นเดือน ขั้นตอนการปิดบัญชีสิ้นปี และการสนับสนุนงบประมาณ 4.ควบคุม และตรวจสอบ การจัดทำงบการเงิน, งบดุล, งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 5.ควบคุม และตรวจสอบ ด้านรับ-ด้านจ่ายเงินของบริษัทฯ , เอกสารการเบิกจ่าย และรายงานทางการเงินให้ถูกต้องตรงกัน 6.วางแผน และบริหารจัดทำ Cash Flow ได้เพียงพอ เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 7.รักษาการควบคุมการบัญชีและกำหนดนโยบายและขั้นตอนการบัญชีพร้อมสำหรับการตรวจสอบทางการเงินและประสานงานกระบวนการตรวจสอบษาการควบคุมการบัญชี 8.บริหารและควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การดำเนินการด้านบัญชีและการเงินเป็นไปอย่างราบรื่น 9.ทำงานร่วมกับผู้ตรวจสอบภายนอกองค์กร เเละสำนักงานบัญชี เพื่อปิดบัญชีและการรายงานที่ถูกต้องและทันเวลา ณ สิ้นปีให้ข้อเสนอแนะ วางแผน เเละปรับปรุงเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านบัญชีการเงินที่ถูกต้อง
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30-40 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ Ms Officer และโปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี
  4. หากเคยผ่านงานธุรกิจรถยนต์และศูนย์การค้าจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  5. มีความละเอียดรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 น. - 17.00 น. - ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมรูปถ่าย ตามที่อยู่บริษัทด้านล่าง - ส่งใบสมัครทาง E-mail - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
ฝ่ายบุคคล
บริษัท โตโยต้า ทีบีเอ็น จำกัด
318/1-3 ถนนลาดกระบัง เขตลาดกระบัง แขวงลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Email : toyotatbn_84@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: HR2563
Location
ติดกับพาซิโอลาดกระบัง
Lat Krabang Lat Krabang Bangkok
Directions
รถเมล์ สาย 1013, สองแถวสายหัวตะเข้-ประเวศ, พาซิโอ-วัดราชโกษา,ประเวศ-ICD
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer