JobThai
รับสมัครด่วน
Nov 29, 2023

เลขานุการบริหาร

pin locationLocation
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ตรวจสอบ กลั่นกรอง วิเคราะห์ และสรุปรายงานที่แต่ละฝ่ายเสนอเพื่อทราบเพื่อพิจารณาขออนุมัติต่อกรรมการผู้จัดการ พร้องทั้งเสนอข้อมูลเพิ่มเติม เอกสารประกอบที่จำเป็น และแนวคิดในการดำเนินการเพื่อช่วยเหลืองานบริหารของกรรมการผู้จัดการ 2.จัดทำรายงานการประชุม ร่าง พิมพ์เอกสาร จดหมายต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามงานของกรรมการผู้จัดการที่จะต้องเสนอต่อบุคคลภายนอก และฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษทฯติดตามผลการดำเนินงานของฝ่ายต่าง ๆ ตามที่กรรมการผู้จัดการมอบหมาย 4.ดูแล จัดเก็บแฟ้มเอกสารสำคัญของบริษัทฯ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักการบริหารงานสำนักงาน จัดเอกสารเสนอเซ็นตามลำดับความสำคัญเร่งด่วนของงาน รายงานต่อกรรมการผู้จัดการ 5.ดูแลความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลน้ำดื่มของกรรมการผู้จัดการและสำหรับรับรองแขก ผู้บริหาร พนักงานที่เข้าพบกรรมการผู้จัดการภายในห้องทำงานของกรรมการผู้จัดการ 6.จัดการเรื่องนัดหมายการประชุม นัดหมายปรึกษางานกับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก จัดการจองตั๋วเดินทาง ที่พัก ทั้งในประเทศและต่างประเทศรับรองแขก 7.ควบคุม ดูแล พนักงานขับรถกรรมการผู้จัดการ 8.ดูแลเครื่องโทรสารและควบคุมดูแลการรับ-ส่งโทรสารในห้องกรรมการผู้จัดการ 9.ดูแลของขวัญปีใหม่ การจัดส่งบัตรอวยพร งานสังคม ให้กับบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 10.ติดต่องานราชการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของบริษัทฯ เช่น ตรวจสอบดำเนินการต่ออายุจดทะเบียนเพิ่มเติมเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้า / สิทธิบัตรฯ 11.ประสานงานกับโชว์รูมในการจัดส่งสินค้า การจัดเก็บเงินจากโชว์รูมนำฝากเข้าบัญชีเงินฝากของบริษัทฯ รวบรวมเอกสารการขายและSLIP PAY INส่งให้ฝ่ายบัญชี-การเงิน 12.ดูแลการซ่อมแซมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจำตำแหน่งของกรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร รวมทั้งดูแลกิจการอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของกรรมการผู้จัดการและอำนวยความสะดวกรวมทั้งดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้กับบุคคลในครอบครัวของกรรมการผู้จัดการ 13.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศ หญิง
  2. อายุ 25-35 ปี
  3. การศึกษาปริญญาตรี สาขาเลขานุการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  4. ความสามารถพิเศษสามารถใช้เครื่องพิมพ์ดีด / เครื่องคอมพิวเตอร์ได้
  5. ภาษา ไทย อังกฤษ จีน ต้อนรับลูกค้าชาวจีน
  6. คุณสมบัติอื่นมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  7. ประสบการณ์ด้านเลขานุการ 3 ปีขึ้นไป
  8. หมายเหตุ : สัมภาษณ์ ด้วยภาษาจีน
How to apply
1. สมัครงานผ่าน JobThai 2. ส่ง Resume มาทาง E-mail
Contacts
คุณปรีดาภรณ์ ประจันตะเสน
บริษัท ลัคกี้เฟลม จำกัด
61/1 หมู่ที่ 12 ซอยกิ่งแก้ว 9 ถนนกิ่งแก้ว
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan 10540
Tel. : 02-312-4330-40 ต่อ156
Email : luckyflame_125@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-750-0300
Location
Racha Thewa Bang Phli Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.