JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 20, 2024

เจ้าหน้าที่การเงิน (Financial Officer)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Nonthaburi, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
1. จัดทำใบสำคัญจ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 2. ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารทางการเงินที่เกี่ยวข้องที่ใช้ประกอบในใบสำคัญจ่ายให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เช่น ใบขออนุมัติซื้อ ใบสั่งซื้อ ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทก่อนจัดทำเช็ค (Cheque) และข้อมูลการโอนเงินในระบบธนาคาร (Cash Connect) 4. จัดทำหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย 5. ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ 6. จัดเตรียมเช็คพร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค 7. ตรวจสอบเช็ค ผลการโอนเงินในระบบธนาคาร และใบสำคัญจ่ายกับใบเสร็จรับเงิน 8. จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ 9. ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ และตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงานเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ 10. จัดทำรายงานสถานะยอดเงินคงเหลือประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน (Bank Balance Report) พร้อมนำเสนอผู้บริหาร 11. รวบรวมเอกสารประกอบการจ่ายเงินส่งให้พนักงานบัญชีเจ้าหนี้บันทึกใบสำคัญจ่ายในระบบ Express / Oracle 12. จัดเก็บเอกสารทางการเงินต่าง ๆ เป็นหมวดหมู่ตามที่กำหนด 13. จัดทำรายงานกระทบยอดภาษีหัก ณ ที่จ่าย
Qualifications
  1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 24-30 ปี
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชีหรือการเงิน
  3. มีประสบการณ์ในด้านการเงิน
  4. สามารถวิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของตัวเลขได้เป็นอย่างดี
  5. Focus และเรียงลำดับความสำคัญ
  6. อารมณ์คงที่ Humble พร้อมประสานงานได้กับทุกคนบนโลกนี้
  7. มีความรับผิดชอบสูง มีความละเอียดรอบคอบ
  8. อึด ถึก ทน เพราะงานเราต้องแข่งกับตลาด
How to apply
1. สมัครผ่าน JopThai หรือส่ง Resume มาทาง Email >>>walaiporn.s@10xgroupholding.com<<< 2. HR ใช้เวลาพิจารณาใบสมัคร 3-5 วันทำการหลังจากท่านสมัครเข้ามา หากผ่านการพิจารณาจะมี HR ติดต่อกลับไปตามที่อยู่ในประวัติของท่าน 3. รูปแบบการสัมภาษณ์ 3.1. พนักงานประจำ สัมภาษณ์ Online (หรือ Onsite สำหรับบางตำแหน่ง) 2 รอบ รอบที่ 1 การสัมภาษณ์กับทาง HR รอบที่ 2 การสัมภาษณ์กับทางหัวหน้าแผนก, ผู้จัดการและผู้บริหาร ก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์รอบที่ 2 ต้องผ่านการทำ Workshop ของตำแหน่งที่ท่านสมัครเข้ามา 3.2.พนักงานสัญญาจ้างและพนักงานชั่วคราว สัมภาษณ์ที่บริษัท 1 รอบ พร้อม Workshop งานจริงในวันเดียวกัน 4. ผลการสัมภาษณ์ HR จะแจ้งท่านให้ทราบโดยเร็วที่สุดภายใน 24 ชั่วโมง และช้าที่สุดไม่เกินภายใน 1 อาทิตย์ หลังจบการสัมภาษณ์ (ตามเวลาทำการ)
Contacts
Human Resource
10X Plus Co., Ltd. (บริษัท สิบเอ็กซ์ พลัส จำกัด)
เลขที่ 2 ถนน ซอย ประชาราษฎร์ 4/1
Talat Khwan Mueang Nonthaburi Nonthaburi 11000
Tel. : 098-284-3183
Email : firstone_93@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Talat Khwan Mueang Nonthaburi Nonthaburi
Directions
สายรถเมล์ที่ผ่าน: 30,32,33,63,65,90,97,114,365,367,545 หรือ 18 ลง Big C ติวานนท์ หรือโรงเรียนวัดลานนาบุญ แล้วเดิน นั่งรถสองแถวหรือนั่งวินมอเตอร์ไซค์มายังบริษัท รถไฟฟ้าสายสีม่วง ลงสถานีกระทรวงสาธารณสุข แล้วนั่งวินมอเตอร์ไซค์ รถสองแถวหรือรถเมล์ต่อมายังบริษัท เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว บริษัทมีลานจอดรถให้ >> บริษัทอยู่ในซอยประชาราษฏร์ 4/1 (ซอยข้างร้านกาแฟพันธุ์ไทย) เดินเข้ามาในซอยประมาณ 200 เมตร บริษัทอยู่ด้านขวามือ กำแพงสีขาว ประตูรั้วสีดำ << Link Map https://goo.gl/maps/uuPEcibRiwEdSPWk6
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer