JobThai
Nov 29, 2023

Purchasing

pin locationLocation
pin location

Pluak Daeng, Rayong

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ทำการจัดซื้อและติดตามการส่งมอบสินค้าให้แก่ทุกหน่วยงานในองค์กร 2.ปฏบัติตามระบบคุณภาพในการจัดซื้อ เพื่อให้มั่นใจว่าทุกหน่วยงานได้รับสินค้าทันเวลา และถูกต้องตาม Spec. ที่ขอจัดซื้อ 3.จัดหาผู้ขายรายใหม่ๆที่ดีและมีคุณภาพ ติดต่อกับผู้ขาย สืบราคา ต่อรองราคา ออกใบสั่งซื้อ 4.ติดต่อผู้ขายเพื่อจัดซื้อและจัดจ้างสินค้าและบริการ และติดตามให้ส่งมอบได้ภายในกำหนดตามที่แต่ละฝ่ายต้องการ 5.รวบรวมข้อมูลผู้ขายรายใหม่ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ขายรายเดิม 6.สรุปปริมาณการสั่งซื้อของแต่ละแผนกปรจำเดือน 7.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบริหารสินค้าคงคลัง / การตลาด หรือที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน และบุคคลภายนอก
  6. มีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน
  7. มีความรอบคอบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  8. มีความสามารถในการเจรจาต่อรองราคาสินค้า
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง วันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ส่งใบสมัครทาง E-mail ที่ระบุไว้เท่านั้น - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now)
Contacts
ฝ่ายบุคคล
ITO-THAI Group of Companies
103 หมู่ที่ 4
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong 21140
Email : itothai_71@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-660-226
Location
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.