JobThai
Mar 5, 2024

เจ้าหน้าที่ Future & Position (ประจำสำนักงานใหญ่ กทม.)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Vadhana, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
ภาพรวม : ติดตามสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของตลาดโดยมีนัยยะสำคัญ และแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารทราบทันที จัดทำคำสั่งขาย Future & Position โดยเป็นไปตามมติหรือร่วมเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และรายงานต่อผู้บริหารทราบ รวมถึงสะท้อนข่าวสารที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการตัดสินใจ งานที่ต้องปฏิบัติ : 1. ติดตามข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่สำคัญของตลาด 2. วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจัยที่มีผลกระทบ จัดทำเป็นรายงานและรายงานทันทีหากพบความเปลี่ยนแปลงที่เป็นนัยยะและจะกระทบต่อตลาด 3. ประสานงานกับลูกค้า Traders ในการจัดทำการซื้อ-ขาย ลูกค้าที่อยู่ในประเทศและต่างประเทศ 4. จัดทำรายงาน Position จาก Physical และ Paper ของฝ่ายการตลาด เปรียบเทียบ อนท.ทุกวันที่มีการซื้อขายเกิดขึ้น 5. รวบรวมวิเคราะห์ข่าว จัดทำรายงานประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการขาย Sales Committee 6. หากตลาดใหม่ๆ ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV เพื่อเพิ่มโอกาสหลังจากการเปิดเสรี 7. เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัท ตามที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานอื่น
Qualifications
  1. การศึกษาระดับ ป.ตรี ขึ้นไป สาขาเศรษฐศาสตร์ สถิติ บัญชี การเงิน หรือที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี - อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  3. มีพื้นฐานและความรู้เกี่ยวกับตลาดซื้อขายล่วงหน้า ตลาดอนุพันธ์
  4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้
  5. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  6. สามารถวิเคราะห์งานในด้านต่างๆ
  7. สามารถนำเสนอ แสดงความคิดเห็นเสนอผู้บริหารและแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
How to apply
- สมัครด้วยตนเอง - สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครผ่าน E-Mail (แนบประวัติโดยย่อ และรูปถ่าย)
Contacts
ฐิติมา
บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
Tel. : 02-725-4848
Email : hrkbs_259@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 044-448-500
Location
ติดสถานีรถไฟฟ้า BTS ทองหล่อ
Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer