JobThai
Mar 1, 2024

Operator 2, Forklift, RT (HP Project หนองขาม)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Si Racha, Chon Buri

salary iconเงินเดือน
salary icon12,000-16,000 บาท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon8
english apply iconรับเฉพาะใบสมัครภาษาอังกฤษเท่านั้น
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
1.1ปฏิบัติตนด้วยการพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอลฮอล์ หรือเสพสารเสพติดให้โทษ ผู้ได้รับการมอบหมายให้ขับขี่รถยก พกใบอนุญาตขับขี่รถยกประจำตัว เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ 1.2ดูแลรักษาความสะอาด บำรุงรักษา รวมถึงการแก้ไขข้อขัดข้องเล็กน้อยเบื้องต้นที่เกิดขึ้นของรถยก หมั่นตรวจตรา แบตเตอรี่ แก๊ส หรือน้ำมัน พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพของรถยกก่อนการนำไปใช้งาน เพื่อดูแลรถให้มีสภาพพร้อมใช้งานเสมอ 1.3จัดพื้นที่ จัดเรียง เก็บกล่อง ภาชนะบรรจุสินค้า ดูแล และรักษาความสะอาดของพื้นที่ เพื่อให้พื้นที่อยู่ในสภาพเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน 1.4รับคำสั่งจากหัวหน้างานเกี่ยวกับการยก, เคลื่อนย้ายสินค้า หรือสิ่งของ, ชนิดของสินค้า หรือสิ่งของ, ปริมาณ วัน เวลาหรือสถานที่ ในการยกเคลื่อนย้ายสินค้า หรือสิ่งของ เพื่อที่จะยืนยันข้อมูลให้ถูกต้องในการยกเคลื่อนย้ายสินค้า หรือสิ่งของนั้น 1.5ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการยก เคลื่อนย้าย สินค้า หรือสิ่งของ เพื่อที่จะมั่นใจว่าการดำเนินงานอยู่ในความปกติ 1.6จัดเตรียม ตรวจสอบ และปฏิบัติงานยก เคลื่อนย้ายสินค้า หรือสิ่งของ ตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อที่จะรักษามาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรงเวลา ครบถ้วน และสินค้าหรือสิ่งของอยู่ในสภาพดี 1.7ปฏิบัติงานยก เคลื่อนย้ายสินค้า หรือสิ่งของ ขึ้นและลงรถ ด้วยความระมัดระวัง ภายใต้ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุหรือความชำรุดเสียหาย 1.8กรณีเกิดปัญหา หรือสิ่งผิดปกติในกระบวนการยก เคลื่อนย้ายสินค้า หรือสิ่งของ ดำเนินการติดต่อหัวหน้างาน หรือหน่วยงาน อย่างเร่งด่วนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
Qualifications
  1. MHE Driving Basic Level (PPT, Forklift, RT และอื่นๆ)
  2. Thai nationality / สัญชาตไทย
  3. At least M.3 graduated / วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
  4. Age 20-35 years old /อายุ 20-35 ปี
  5. Able to work in shift / สามารถเข้ากะได้
  6. At least 1 years working experience / ประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป
  7. มีใบอนุญาตขับขี่รถยก
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - สมัครผ่าน E-Mail ของบริษัท *** กรุณาเลือกสมัครตำแหน่งที่ท่านสนใจมากที่สุดเพียงตำแหน่งเดียว***
Contacts
คุณนิภาพร
Schenker (Thai) Ltd.
Email : schenker_388@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ติดต่อ คุณนิภาพร
Nong Kham Si Racha Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer