JobThai
Mar 1, 2024

ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ปฏิบัติงานที่ จ.สมุทรปราการ)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phra Samut Chedi, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary iconไม่ระบุ
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
- จัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรในกระบวนการผลิต และงานบำรุงรักษายานพาหนะของโรงงาน ให้มีความพร้อมใช้งาน - วางแผนงาน PM เครื่องจักรและยานพาหนะประจำปี - วางแผนงานซ่อมบำรุงและ Overhaul เครื่องจักรและยานพาหนะ กำหนดค่าใช้จ่ายงานซ่อมประจำปี - วางแผนการใช้อะไหล่ การสำรองอะไหล่เครื่องจักรและยานพาหนะให้มีความพร้อมใช้ - วางแผนและจัดทำแผนอัตรากำลังคนของแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรและซ่อมยานพาหนะประจำปี - วางแผนและจัดทำงบประมาณประจำปีของแผนกซ่อมบำรุงเครื่องจักรและซ่อมยานพาหนะ - วิเคราะห์และทบทวนแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - อนุมัติการใช้งานเครื่องจักรและยานพาหนะหลังการ PM และการซ่อม - ควบคุมและตรวจสอบเอกสารระบบคุณภาพในแผนก - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเรื่องข้อมูลอะไหล่สำรอง และข้อมูลเครื่องจักร - พัฒนาบุคลากรภายในแผนก โดยนำระบบคุณภาพต่างๆ มาประยุกต์ใช้ เช่น GMP, ISO, และ TPM - ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบโรงงาน - ตรวจสอบและพัฒนามาตรฐานความปลอดภัยในการทำงานของแผนก - ตรวจสอบและพัฒนาระบบความปลอดภัยของเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ติดตามการแก้ไข CAR PAR ทั้งภายในและภายนอก ทบทวนติดตามผลการใช้มาตรการป้องกันการเกิดซ้ำ
Qualifications
  1. เพศชาย-หญิง อายุระหว่าง 35-45 ปี
  2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, ไฟฟ้า อุตสาหการ หรือวิศวกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3. มีภาวะผู้นำ กล้าตัดสินใจ และมีความคิดเป็นระบบ
  4. ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ทางสถิติได้
  5. อ่านแบบ-เขียนแบบ Auto Cad เพื่อการใช้งานได้
  6. มีทัศนคติเชิงบวก และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
  7. สามารถทำงานภายใต้สถานการณ์กดดันได้เป็นอย่างดี
  8. มีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมซ่อมบำรุง อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
How to apply
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. สมัครผ่าน JobThai 4. สมัครผ่าน https://career.gfpt.co.th
Contacts
ลลิตภัทร พวงจำปา
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
266 ม.11 ต.ในคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
Tel. : 02-473-7856
Email : gfpt_277@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-473-8383
LINE ID: ktfood1
Location
https://career.gfpt.co.th/Default.aspx?ReturnUrl=%2f
Nai Khlong Bang Pla Kot Phra Samut Chedi Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer