JobThai
Nov 24, 2023

ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายผลิต (โรงงานผลิตอาหาร)

pin locationLocation
pin location

Pak Kret, Nonthaburi

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัทฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. สนับสนุนร่วมกับผู้จัดการโรงงาน กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิตร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด 3. ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ เช่น การตลาด การขาย จัดซื้อ ให้การดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันและเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 5. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
Qualifications
  1. อายุ30-45ปี วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์หรือ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานและบริหารงานสายโรงงานอุตสาหกรรม มาไม่น้อยกว่า 5-10 ปี
  3. หากเคยทำงานเกี่ยวกับสายงานธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารมาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิ
  4. มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการผลิต เครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต
  5. มีความรู้เกี่ยวกับระบบการวางแผนสามารถในการแก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบ
  6. มีความรู้เกี่ยวกับระบบมาตรฐานคุณภาพเช่น ISO, GMP, HACCP, BRC หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
How to apply
- สมัครทาง Email - สมัครผ่าน JobThai
Contacts
คุณจำเนียร ผาสุขกิจ (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
51/3 หมู่ที่ 2 ซอยศรีตะปันย์ ถนนเเจ้งวัฒนะ
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi 11120
Tel. : 085-911-3843
Email : generalgroup_253@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Khlong Kluea Pak Kret Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.