JobThai
Feb 28, 2024

ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ทำงานที่ออฟฟิศในซอยร่วมพัฒนา จังหวัดสมุทรปราการ ด่วน!!!

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Phra Pradaeng, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary icon30,000 - 50,000 บาท/เดือน
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
หน้าที่และความรับผิดชอบ : 1.งานด้านอัตรากำลังพล – วิเคราะห์ค่างานของแต่ละตำแหน่ง - กำหนดระบบมาตรฐานวิธีการคัดเลือก/สรรหาบุคลากร เพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน และบริษัทและพอเพียงตามแผนอัตรากำลังพล - กำหนดรูปแบบวิธีการในการว่าจ้าง 2.งานด้านการฝึกอบรมพัฒนา - จัดทำแผนกลยุทธ์ในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในองค์กร - จัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ และการสร้างองค์ความรู - กำกับดูแลการวัดผลองค์ความรู้ของบุคลากรในบริษัท 3.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - สร้างเสริมแรงงานสัมพันธ์ในฐานะของตัวแทนนายจ้าง, คณะกรรมการฝ่ายนายจ้าง ในการแก้ไขปัญหาและลดข้อขัดแย้ง, ข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อให้องค์กรได้รับความร่วมมือจากพนักงานอย่างยั่งยืน - มีส่วนร่วมนโยบาย ระเบียบ ประกาศ ให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน ISO9001 เป็นต้น 4.งานด้านระบบมาตรฐานบริษัท - ควบคุมบุคลากรในหน่วยงานให้ปฏิบัติตามระบบมาตรฐานที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด - สนับสนุนโครงการ, 5ส. และข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ สถานที่ทำงาน : ซอยร่วมพัฒนา ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันและเวลาทำงาน : วันจันทร์ถึงวันเสาร์ หยุดวันอาทิตย์ / เวลา 08.00-17.00 น. ** ตำแหน่งงานนี้เป็นพนักงานประจำของบริษัทต้นสังกัด **
Qualifications
  1. เพศชายและหญิง
  2. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  3. จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
  4. บุคลิกภาพดี คล่องแคล่ว พูดจาฉะฉาน และมีความละเอียดรอบคอบ
  5. มีทักษะในการบริหารทีม และมีความสามารถในการใช้ระบบหรือเครื่องมือต่างๆ
  6. มีความกระตือรือร้น คล่องแคล่วว่องไว และสามารถแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดี
  7. มีทักษะในการประสานงานที่ดีทั้งภายในและภายนอกองค์กร
  8. มีประสบการณ์ในตำแหน่ง HR Manager และทำงานด้านสาย HR มาครอบคลุมครบฟังก์ชั่น
  9. สามารถเดินทางไปทำงานได้สะดวก
  10. พร้อมเริ่มงานได้ทันที
How to apply
- สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง (ต้องมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย ก่อนเดินทางเข้ามาสมัคร) - รับสมัครผ่าน JobThai - สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลการรับสมัครงานได้ที่ Facebook
Contacts
คุณวาด
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
Tel. : 097-283-5155
Email : thitaram145_2007@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : -
Location
ซอยร่วมพัฒนา ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จ.สมุทรปราการ
Samrong Klang Phra Pradaeng Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer