JobThai
Mar 5, 2024

หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้าง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
- รับผิดชอบงานด้านการประกาศ ระเบียบบริษัท คำสั่ง และนโยบายต่างๆ ของบริษัทให้มีความสอดคล้องกับกฎหมายปัจจุบัน - รับผิดชอบ เก็บข้อมูล ให้คำปรึกษาแก่พนักงาน การลาของพนักงานทุก ระดับและทุกประเภท ให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท - เป็นตัวแทนในการดำเนินงานและประสานงานในคณะกรรมการสวัสดิการ - เก็บข้อมูลและสัมภาษณ์พนักงานที่ประสงค์ลาออก - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และตอบข้อซักถามกับพนักงานให้เข้าใจกฎระเบียบบริษัทผ่านช่องทางต่างๆ - จัดกิจกรรม ต่างๆ ภายในบริษัท (คิดออกแบบกิจกรรมใหม่ได้ดีเยี่ยม -มีความสามารถด้านการออกแบบ กิจกรรมใหม่ๆ สร้างสรร ให้เข้ากับ วัฒนธรรมขององค์กรได ้ - สามารถเป็นพิธีกร MC งานกิจกรรมต่างๆ ได ้ - ทำงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง
  2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา ทรัพยากรบุคคล,สถิติประยุกต์,สังคมศาสตร์,รัฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ทางด้านแรงงานสัมพันธ์ /HRBP กิจกรรม สัมพันธ์ต่างๆ อย่างน้อย 5 ปี
  4. มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel / BI / Pivotable สูตร Excel Canva ได้เป็นอย่างดี
  5. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กล้าแสดงออก สื่อสารดี ไม่มี E-GO
How to apply
1. สมัครผ่าน E-mail 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครผ่าน Website บริษัท 4. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) เอกสารหลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจบการศึกษา 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งงานที่ระบุ) 8. สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด 9. ผลงาน/Portfolio (ถ้ามี เพื่อประกอบการพิจารณา)
Contacts
Pawinee
TN GROUP
Tel. : 084-555-2935
Email : tnmetalworks_258@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @912srwnq
Location
เพชรเกษม 91
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer