JobThai
May 30, 2024

วิศวกรผลิต (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Well Grow Industrial Estate Chachoengsao

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1. ศึกษา วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนาวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ โดยลดการสูญเปล่าทุกประเภท วิ่งงานได้เร็วที่สุด เพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูง และกำหนดเป็นมาตรฐานการทำงานที่ชัดเจน 2. ศึกษา และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลคุณภาพ แล้วกำหนดมาตรฐานในการควบคุมกระบวนการ เพื่อให้ผลผลิตมีคุณภาพที่สม่ำเสมอ และมีการสูญเสียต่ำ 3. สื่อสาร อบรม และสอนแนะผู้ปฏิบัติงานให้รู้และเข้าใจมาตรฐานต่างๆอย่างถ่องแท้ และชัดเจน 4. ติดตาม สนับสนุน และผลักดันให้เกิดการทำงานตามมาตรฐานที่กำหนดอย่างเคร่งครัด 5. เมื่อประเมินพบความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหา หรือเมื่อเกิดปัญหาปัญหา วิเคราะห์ปัญหาให้ถึงต้นเหตุ แล้วกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืน 6. ติดตาม สนับสนุนและผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานใช้วัตถุดิบและวัสดุสินเปลืองอย่างถูกต้อง ประหยัดและมีประสิทธิภาพ 7. สนับสนุนและผลักดันการทำกิจกรรมที่สร้างให้พนักงานมีความตระหนักในความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คุณภาพ ประสิทธิภาพ คุณค่าร่วมขององค์กร มีทัศนคติที่ดีและมีวินัยในการทำงาน 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา เช่น งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดล้อมในการทำงาน กิจกรรม 5 ส. ระบบคุณภาพ และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
Qualifications
  1. ปริญญาตรี ทางด้านวิทยาศาสตร์การพิมพ์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม ,เครื่องกล ,ไฟฟ้า
  2. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรม ด้านการผลิตอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  3. ตาไม่บอดสี และสามารถลงมือปฏิบัติงานได้
How to apply
1.สมัครด้วยตนเอง 2.สมัครผ่าน Job Thai กด Apply now 3.ส่ง Resume มาที่ E-Mail ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง 4.Add Line(เฉพาะสมัครงานกทม.)
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
สาขาฉะเชิงเทรา : 91/7 หมู่ 5 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกร์ว ถนนบางนา-ตราด กม.36 ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24180 สาขากรุงเทพ : 3706/1 ซอยราษฏร์อุทิศ1 ถนนประดู่
Bang Khlo Bang Kho Laem Bangkok 10120
Tel. : สาขากรุงเทพ 083-062-0058 (คุณวาสนา), สาขาฉะเชิงเทรา 063-905-7390 (คุณสาลินี, คุณอุไรวรรณ์)
Email : hrkimpai_192@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-294-2927
Location
Well Grow Industrial Estate
Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer