JobThai
Jun 21, 2024

ผู้จัดการแผนกห้องปฏิบัติการเคมี (Amata Rayong)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Amata City Rayong Industrial Estate Rayong

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
1. ทวนสอบความถูกต้องของผลวิเคราะห์เคมี ตรวจสอบรายงานผล NIR และตรวจสอบ Control Chart 2. อนุมัติผลขั้นต้นของการวิเคราะห์ทางเคมี กายภาพ และผล NIR ในระบบ Smartilab 3. set lab ใหม่และพัฒนาการวิเคราะห์ให้มีประสิทธิภาพ 4. ดูแลและจัดหาทรัพยากร เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ทางเคมีให้ทันสมัยและพร้อมใช้อยู่เสมอ 5. ดูแลเรื่องการส่งสอบเทียบเครื่องมือทางด้านเคมีและกายภาพ 6. พัฒนาบุคลากรของห้องปฏิบัติการเคมีให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน และให้คำปรึกษาด้านวิชาการ 7. ทำ Method Validation & Verification ในรายการทดสอบที่ขอรับรอง ISO/IEC 17025 8. จัดทำเอกสารวิธีทดสอบหรือปฏิบัติงานตามระบบ ISO/IEC 17025 9. ตรวจสอบผลการประเมินค่า Uncertainty ทางด้านเคมีตามระบบ ISO/IEC 17025 10. จัดทำแผนวิเคราะห์ตัวอย่างประจำปีและเลือกตัวอย่างส่งเข้าวิเคราะห์ 11. ติดตามผลการปฏิบัติงานของนักวิเคราะห์ ให้มีประสิทธิภาพและรายงานผลการทดสอบให้ทันตามกำหนดเวลา 12. ทำงานวิจัยที่ได้รับมอบหมาย 13. ดูแลความเรียบร้อยและความสะอาดในห้องปฏิบัติการเคมีรวมทั้งแก้ไขปัญหาต่างๆ 14. เข้าร่วมทดสอบ Proficiency test 15. ร่วมจัดทำระบบคุณภาพ BRC,ISO 9001, ISO 14001, GMP&HACCP, Safety และจัดทำเอกสารหรือรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 16. ติดต่อประสานงานกับห้องปฏิบัติการภายนอกเพื่อส่งวิเคราะห์ตัวอย่าง 17. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขาวิทยาศาสตร์เคมี
  2. มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไปสำหรับปริญญาตรี หรือ 1 ปีขึ้นไปสำหรับปริญญาโทในตำแหน่งงานนักเคมี หรือเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
  3. สามารถใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ได้อย่างชำนาญ
  4. มีความรู้ด้านเทคนิคในการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ การคิดและการตัดสินใจอย่างมีระบบ
  5. การใช้งานคอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรม excel และความสามารถในการคำนวณ
  6. มีทักษะในการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ, แก้ไขปัญหาได้รวดเร็ว, มีความกระตือรือร้น ระเอียดรอคอบ
  7. มีความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติในการทำงานที่ดี
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
Contacts
คุณประณัฐทิณา/คุณวีรญา
Perfect Companion Group Co., Ltd.
PCG Dragon 7/589 หมู่ 6 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ระยอง (โซนจีน) ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140
Tel. : 098-538-2362
Email : perfectcomp_264@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-706-0009
LINE ID: pcgdragonno1
Location
นิคมอมตะซิตี้ระยอง
Map Yang Phon Pluak Daeng Rayong
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer