JobThai
Jun 12, 2024

เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา อาหารปลาสวยงาม (Dryfood)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Sao Thong, Samut Prakan

salary iconเงินเดือน
salary icon27,000 บาทขึ้นไป
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
1. วางแผนเตรียมอาหารทดลอง ติดตาม วิเคราะห์ แปลผล สรุปผลการทดลอง และทำการจัดเก็บข้อมูลผล รวมทั้งการนำผลงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2. ร่วมดำเนินการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 3.ส่งเสริมและแนะนำการพัฒนาและปรับปรุงให้มีความพร้อมต่อการทดลองรวมทั้งความสะดวกทันสมัยและปลอดภัย 4. วิเคราะห์พัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานทดลอง โดยนำเทคนิคสมัยใหม่เข้ามาปรับใช้เพื่อให้ผลลัพธ์ของงานทดลองถูกต้องและเหมาะสม 5. ร่วมพัฒนาและปรับปรุงอาหารให้ทันต่อสถานการณ์ของคู่แข่ง หรือเมื่อมีการร้องขอจากฝ่ายการตลาดในเชิงของราคาราคาและคุณภาพ 6. ให้คำเสนอแนะจัดทำเอกสารสนับสนุนข้อมูลและติดตามงาน รวมถึงให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นๆ ด้านข้อมูลอาหารและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องเช่น product information งานลูกค้าสัมพันธ์ 7. เข้าร่วมการอบรมหรือสัมมนาในแง่ความรู้และเทคนิคใหม่ใหม่ที่เป็นประโยชน์ในเชิงวิธีการทดลองวัตถุดิบและการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในงานการวิจัยและพัฒนา 8. เข้าร่วมการประชุมหรือเสวนาในด้านกฎหมายพรบที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ตามหมวดผลิตภัณฑ์ 9. งานอื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. วุฒิปริญญาโท สาขา โภชนศาสตร์ ด้านอาหารสัตว์น้ำ / วิทยาศาสตร์ประมง / วิริชศาสตร์
  2. มีความรู้ความเข้าใจในด้านงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น การออกแบบ การวางแผน การวิเคราะห์ เป็นต้น
  3. มีความรู้เรื่องวัตถุดิบ ความต้องการสารอาหาร ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสุขภาพและพฤติกรรมของสัตว์น้ำ
  4. สามารถใช้โปรแกรม MS Office พื้นฐาน และโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติได้
  5. มีภาวะผู้นำ ความคิดริเริ่ม และสร้างสรรค์
  6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
  7. สามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
  8. ขยัน ซื่อสัตย์ และอดทน
  9. สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
  10. สามารถปฏิบัติงานได้ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งใบสมัครทาง Email - สมัครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
Contacts
คุณชนม์นิภา HR
Perfect Companion Group Co., Ltd.
Email : perfectcomp_268@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-706-0009
LINE ID: 0643023156
Location
Bang Sao Thong Bang Sao Thong Samut Prakan
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer