JobThai
Jun 14, 2024

ผู้จัดการ/ ผู้ช่วยผู้จัดการ/ ซุปเปอร์ไวเซอร์ ร้าน Fran's สาขา เชียงใหม่

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Chiang Mai, Chiang Mai

salary iconเงินเดือน
salary icon22,000 - 40,000++
number of positions iconอัตรา
number of positions icon5 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1. ดูแลความรับผิดชอบการปฏิบัติงานทั้งในด้านคุณภาพ และมาตรฐานการต้อนรับ และการบริการอาหารและเครื่องดื่ม ให้ถูกสุขอนามัย 2. ดูแลความเรียบร้อยของการเตรียมการเปิดและปิดร้านอาหาร ในแต่ละวัน 3. กำหนดการจัดผังโต๊ะ เก้าอี้ให้เหมาะสมกับการบริการของพนักงาน โดยให้มีทางเดินที่สะดวกต่อการปฏิบัติงาน 4. ตอบสนองความพึงพอใจของผู้รับบริการ และติดตามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จากข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 5. ใช้ดุลยพินิจ ท่าทาง และคำพูดที่เหมาะสมในการแก้ไขสถานการณ์อันเกิดจากผู้รับบริการ เช่น เมาสุรา, ส่งเสียงดัง, และการทะเลาะกับผู้รับบิรการรายอื่นๆ เป็นต้น 6. ตรวจสอบตารางการทำงานของพนักงาน เพื่อให้มีบุคลากรที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 7. สังเกตและบันทึกการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบ 8. ควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 9. ทำสรุปผลการปฏิบัติงาน รายงานต่อผู้บังคับบัญชา เช่น ผลการปฏิบัติงาน, ปัญหาและการแก้ไข, รายงานการขายและ stock สินค้าของแผนก Beverage และรายงานจำนวนภาชนะและอุปกรณ์ที่ใช้ และชำรุดเสียหาย เป็นต้น 10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 11. ส่งเสริมและฝึกอบรม พร้อมให้คำแนะนำผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในกฎระเบียบตามที่กำหนด 12. จัดสรรแบ่งงานให้กับพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 13. ปฏิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศหญิง/ชาย อายุไม่เกิน 48 ปี
  2. มีประสบการณ์การจัดการร้านอาหาร 1-3 ปีขึ้นไป
  3. มีความเป็นผู้นำ สามารถจูงใจพนักงานในร้านได้
  4. สามารถดูแลภาพรวมของงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจต่อลูกค้าสูงสุด
  5. มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
  6. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
How to apply
1.สมัครผ่าน JobThai 2.ส่งประวัติมาที่ E-mail 3.ทักไลน์เจ้าหน้าที่พร้อมเเจ้งความประสงค์สมัครงาน
Contacts
คุณเมย์
IBERRY HOMEMADE Co., Ltd.
Tel. : 092-131-3768
Email : iberry_169@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @eyr0187x
Location
ซอยสายน้ำผึ้ง (นิมมาน 13)
Suthep Mueang Chiang Mai Chiang Mai
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer