JobThai
May 22, 2024

เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ทำงานที่ออฟฟิศในซอยสุขุมวิท 39 (BTSพร้อมพงษ์) ด่วน!!!

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Vadhana, Bangkok

salary iconเงินเดือน
salary icon40,000 - 50,000 บาท/เดือน
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
รับผิดชอบการดําเนินการคัดเลือกพนักงาน จัดเตรียมเอกสารการจ้างงาน ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ ติดตามตามผลการทดลองงาน เก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน ดําเนินการจัดทํารายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้างเพื่อให้การจ่ายค่าจ้างเงินเดือนถูกต้องและทันเวลา 1.ด้านการสรรหาและคัดเลือก: จัดอัตรากําลัง สรรหาและคัดเลือกบุคลากร ทําสัญญาและข้อตกลงการปฏิบัติงาน ประเมินผลการปฏิบัติงาน การผ่านการทดลองงาน 2.ด้านการบริหารเวลาการทํางาน: บันทึกเวลาเข้า – ออกของพนักงาน รวบรวมใบลาและเอกสารต่างๆจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกสัปดาห์ สรุปสถิติการขาด ลา มาสาย ทําเงินเดือนพนักงาน 3.ด้านสวัสดิการ: ทําประกันสังคมของพนักงาน ทํากองทุนทดแทน ดูแลบ้านพักพนักงาน จัดทําตารางวัดหยุดพักผ่อนประจําปี จัดทําประกาศหวัดหยุดตามประเพณีประจําปี 4.ด้านการจ่ายค่าจ้างและผลตอบแทน: สรุปรายงานการจ่ายเงินเดือนของพนักงาน จัดทํารายงานประกันสังคม จัดทํารายงาน ภงด.1 จัดทํารายงานภาษีเงินได้ของพนักงาน 5.ด้านงานบริหารบุคคลทั่วไป: รวบรวม ตรวจสอบพร้อมปรับปรุงข้อมูล พนักงานให้เป็นปัจจุบัน จัดเตรียมเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับงานบุคคลให้พร้อมใช้งานได้เสมอ จัดทําประเมินผลการทํางานของพนักงานประจําปี ให้คําปรึกษาแก่พนักงานในด้านต่างๆ 6.ด้านการจัดการทั่วไป: ดูแลระบบคุณภาพต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย ึ7.การฝึกอบรม (Training): การปฐมนิเทศ (Orientation) การใช้เอกสารทั่วไปภายในองค์กร พื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office/Internet การสื่อสารภาษาอังกฤษเบืองต้น (Basic English Communication) ตัวชี้วัด (KPI) เฉพาะตําแหน่ง/แผนก
Qualifications
  1. เพศชายและหญิง
  2. อายุ 35 ปี ขึ้นไป
  3. จบวุฒิปริญญาตรี สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์การทํางานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. มีทักษะการใช้ Software พื้นฐานดังนี้ Word, Excel, Power point, G-mail, Google Search
  6. มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
  7. มีความยืดหยุ่นในการทํางาน สามารถทํางานภายใต้ภาวะความกดดันได้
  8. มีจิตบริการ บุคลิกดี ร่างกายแข็งแรง และมนุษย์สัมพันธ์ดี
How to apply
- สามารถเดินทางมาสมัครได้ด้วยตนเอง (ต้องมีเจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย ก่อนเดินทางเข้ามาสมัคร) - รับสมัครผ่าน JobThai - สามารถติดตามข่าวสารและสอบถามข้อมูลการรับสมัครงานได้ที่ Facebook
Contacts
คุณวาด
บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
Tel. : 097-283-5155
Email : thitaram145_2028@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : -
Location
Khlong Tan Nuea Vadhana Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer