JobThai
รับสมัครด่วน
May 22, 2024

Foreman QC

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Mueang Samut Sakhon, Samut Sakhon

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์ในการทำงาน
number of positions iconอัตรา
number of positions icon2
สมัครงาน
Job Descriptions
QC Foreman (Packing Area) 1. ดูแล ควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตส่วนบรรจุให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ติดตาม แก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการบรรจุ การจัดเก็บและการโหลดผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของการปรับตั้งไลน์การบรรจุ 4. ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตนตามหลัก GMP 5. ทวนสอบการทดสอบเครื่องตรวจจับโลหะให้เป็นไปตามข้อกำหนด 6. ทวนสอบการเตรียมบรรจุภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด 7. ควบคุมและทวนสอบความสะอาดก่อนและหลังการทำความสะอาด 8. ควบคุมงานการปั้มวันที่กล่องและการ Re-pack งานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 9. ทำการเก็บตัวอย่างสินค้าและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 10. รายงานปัญหาที่พบในแต่ละวันพร้อมสรุปผลหลังแก้ไขปัญหา -QC Foreman (Process Area) 1. ดูแล ควบคุมคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิตส่วนต้นให้เป็นไปตามข้อกาหนด 2. ติดตาม แก้ไข ปัญหาที่จะเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต พร้อมรายงานผู้บังคับบันชา 3. ทาการทวนสอบเครื่องมือวัดตามแผนที่กาหนด เช่น เครื่องชั่ง เทอร์โมมิเตอร์ 4. ตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของการปรับตั้งไลน์การผลิต 5. ควบคุมดูแลและตรวจสอบให้พนักงานปฏิบัติตนตามหลัก GMP 6. ทวนสอบการเตรียมสารประกอบอาหารที่ใช้งานกระบวนการผลิต 7. ทาการ Calibration เครื่องวัดค่าโพล่าร์น้ามันทอด 8. ควบคุมและทวนสอบความสะอาดก่อนและหลังการทาความสะอาด 9. ทาเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 10. จัดทารายงานปัญหาเกี่ยวกับไลน์ผลิต และ GMP ประจาสัปดาห์
Qualifications
  1. ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / หรือผู้มีประสบการณ์ในด้านโรงงานผลิตอาหาร
  2. มีความรู้และเข้าใจในงานด้าน Food Safety และ Quality Management System เป็นอย่างดี
  3. สามารถทำงานเป็นทีมได้ กระตือรือร้น มีไหวพริบ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้
  4. สามารถเข้ากะหรือทำงานล่วงเวลาได้
  5. สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์-วันเสาร์ได้
  6. ต้องสามารถปฏิบัติงานตามรายละเอียดงาน (Job Description) ได้อย่างสมบูรณ์ ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพ
How to apply
- สมัครพร้อมสัมภาษณ์ที่บริษัท วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09:00 - 15:00 น. (Walk-in) - สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท นิวสตาร์ โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
35/403 ม.2 ถ.เอกชัย โกลเด้นแฟคเทอรี ถ.เอกชัย
Bang Nam Chuet Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon 74000
Email : chicken-rap14_97@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 034-494-558
LINE ID: hr.newstar
Location
Bang Nam Chuet Mueang Samut Sakhon Samut Sakhon
Directions
-รถเมล์ ขสมก.สายปอ.7 , -รถสองแถวสีส้มสายปิ่นทอง - สมุทรสาคร ลงที่ซอยโกลเด้นแฟคทอรี่ เข้าซอยประมาณ 200 เมตร เลี้ยวขวาเข้าซอย 1 บริษัทจะอยู่สุดซอยด้านขวามือ
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer