JobThai
รับสมัครด่วน
May 29, 2024

หัวหน้าหน่วย / เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (ปฏิบัติงานที่ KT2 จ.ชลบุรี)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Ban Bueng, Chon Buri

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
1. จัดทำแผน สำรวจ การฝึกอบรมประจำปีร่วมกับผู้บังคับบัญชา พร้อมประสานงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นมาตรฐาน ISO 2. ดำเนินการจัดทำ Training Plan/ Training Need /Training Matrix 3. จัดฝึกอบรมอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ พร้อมการวางแผนการฝึกอบรมประจำปี 4. จัดทำเอกสาร/คู่มือประกอบการฝึกอบรมและเอกสารอื่น ๆ ให้กับผู้เข้ารับการอบรม 5. ส่งเสริมหน่วยงานและพนักงานเกี่ยวกับหลักสูตร/การฝึกอบรมและพัฒนา และให้ข้อมูลการอบรมภายในหน่วยงาน 6. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การอบรม และการสื่อสารภายในองค์กร 8. ดำเนินการจัดทำข้อมูล ประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อปรับระดับพนักงานประจำปีในแต่ละตำแหน่ง 9. การประสานงานฝึกอบรมภายใน/ ภายนอก 10. วิเคราะห์ผลก่อน-หลังฝึกอบรมและติดตามผลการนำความรู้ไปสู่การปฎิบัติ 1 เดือน / 3 เดือน / 6 เดือน พร้อมนำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหาร 11. จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบ ข้อมูล KPI ประจำปีขององค์กรและหน่วยงาน เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ 12. บันทึกประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 13. อัพเดท Procedure/Work Instruction/Form ให้สอดคล้องกับการทำงานในปัจจุบัน 14. จัดทำการปรับระดับพนักงานประจำปี เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 14. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา การจัดการทั่วไป,บริหารทรัพย์พยากรมนุษย์,จิตวิทยาอุตสาหกรรม,รัฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์งานด้านฝึกอบรมทั้งระบบอย่างน้อย 1 ปี
  3. มีประสบการณ์งานประเมินผล (KPI) และปรับระดับพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี
  4. มีความกระตือรือร้น มีความคล่องตัวสูง สามารถทำงานเป็นทีมได้
  5. มีความละเอียดรอบคอบ, มี mind set ที่ดี
  6. มีทักษะการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกองค์กรและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
  7. มีทักษะสามารถนำเสนอได้ดีสามารถเป็นวิทยากรอบรมพนักงาน
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft office : Word, Excel, Power Point ได้คล่อง
  9. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Canva ได้คล่อง
  10. สามารถปฏิบัติงาน จันทร์ - เสาร์ ได้
How to apply
1. ติดต่อสมัครด้วยตนเองที่บริษัท 2. ส่งข้อมูลมาที่ E-mail Address ของบริษัท 3. สมัครผ่าน JobThai 4. สมัครผ่าน https://career.gfpt.co.th
Contacts
คุณสันติชัย เลิศวาสนา
บริษัท กรุงไทยอาหาร จำกัด (มหาชน)
135/2 ม.4 ต.คลองกิ่ว อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20220
Tel. : 038-442-700 ต่อ 2764
Email : gfpt_289@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-473-8383
Location
Khlong Kio Ban Bueng Chon Buri
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer