JobThai
รับสมัครด่วน
Jun 10, 2024

Warehouse Manager (ผู้จัดการคลังสินค้า)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Lat Lum Kaeo, Pathum Thani

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
online interview iconสัมภาษณ์งานออนไลน์
สมัครงาน
Job Descriptions
หน้าที่หลัก นำนโยบายของบริษัทมาวางแผนและบริหารจัดกำรระบบคลังสินค้าและจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ โดยสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรอย่างสูงสุด รายละเอียดงาน 1.ควบคุมดูแลการบริหารคลังสินค้า, การกระจายสินค้า และการขนส่งเพื่อให้บริษัทบรรลุเป้าหมายของบริษัท 2.ควบคุมดูแลกฎข้อบังคับเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของการทำงานที่ปลอดภัย รวมถึงการปฎิบัติงานให้เป้นไปตามระเบียบที่ได้กำหนดไว้ 3.ควบคุมการจัดทำแผนการจัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าและผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 4.ประสานงานกับฝ่ำยขาย ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายต่างประเทศและโรงงาน เพื่อรับทราบยอดจัดซื้อสินค้าจากในประเทศและต่างประเทศ และยอดการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อวางแผนการบริหารคลังสินค้า เช่น การจัดเก็บ และความพร้อมของสถานที่จัดเก็บและจัดส่งให้กับลูกค้า 5.พัฒนาและปรับปรุงวิธีกำรบริหารคลังสินค้าและการจัดส่งให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 6.บริหารและวางแผนงาน และควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆของฝ่าย เช่น ค่าน้ำมัน ค่าล่วงเวลา และอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับแผนงานหรือธุรกิจองค์กร 7.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานคลังสินค้าตรงตามนโยบายบริษัท เช่น รายงานการตรวจนับสินค้าประจำเดือน รายงานสินค้าเสื่อมสภาพและเสียหาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 35ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการ Logistics หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์บริหารจัดการงานคลังสินค้าอย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป และผ่านงานในระดับผู้จัดการ อย่างน้อย 3 ปี
  4. สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
  5. ประจำที่คลังสินค้าพิชัย ถนนพิชัย เขตดุสิต (วันทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลาเข้างาน8.30น.-17.30น.)
How to apply
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Contacts
สำนักงานใหญ่ : คุณเอกภพ จุมพลหล้า | โรงงาน : คุณปรียาภา เหลือวงค์
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค็อก ถนนพหลโยธิน
Phaya Thai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : สำนักงานใหญ่ : 02-242-5884 , โรงงาน : 02-985-2250-3
Email : gunkul_339@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @150cjpjs
Location
คลังนพวงศ์
Lat Lum Kaeo Lat Lum Kaeo Pathum Thani
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer