JobThai
May 27, 2024

เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุนและทรัพย์สิน) ปฏิบัติงาน สนามเป้า

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
bts iconBTS Ari, Sanam Pao
salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
รายละเอียดงาน 1.บัญชีทรัพย์สิน - บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และควบคุมดูแลทะเบียนทรัพย์สิน - ร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ - คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร - จัดทำรายงานตู้โจรกรรม (ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซ่อม) - ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในส่วนของทรัพย์สินสูญหาย หรือทรัพย์หยุดการให้บริการติดต่อกันตามนโยบายของบริษัทฯ - ประสานงานกับแผนกต่างๆเกี่ยวกับการติดตามตรวจสอบควบคุมดูแลสินทรัพย์ถาวร รวมถึงการลงบัญชีที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคาและทรัพย์สิน เพื่อเสนอผู้บริหาร 2.บัญชีต้นทุน - ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน ของการลงบัญชี - บันทึกรายการรับ-เบิกสินค้าคงคลังให้ถูกต้องตามประเภทรายจ่าย - ร่วมตรวจนับสินค้าคงคลังตามนโยบายของบริษัทฯ - ประมาณการค่าเผื่อการด้อยค่าสินค้าคงคลังตามนโยบายบัญชี - คำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อมทั้งตรวจสอบรายการบวกกลับทางภาษี,รายจ่ายต้องห้ามทางภาษี และรายการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบระยะเวลาบัญชีที่มีผลกระทบต่อกำไรขาดทุนของบริษัทฯ - จัดทำหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง
  2. อายุ 23 - 35 ปี
  3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาบัญชี
  4. มีความเข้าใจในหลักการกระทบยอดสินค้าคงเหลือ ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน และคำนวณค่าเสื่อมราคาได้
  5. สามารถใช้ Microsoft Office โดยเฉพาะ Excel ได้ในระดับดี
  6. สามารถใช้โปรแกรม Autoflight ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน Jobthai - ส่งใบสมัครทาง E-mail - ส่งใบสมัครทาง Line - สมัครผ่าน facebook - หรือสมัครด้วยตัวเอง 256 อาคารบุญเติม (ก่อนถึง ซอยพหลโยธิน 2 บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามเป้า)
Contacts
คุณสุธามาศ
บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
256 ถนนพหลโยธิน
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-278-1777 ต่อ 6802, 092-801-1209
Email : boonterm2_132@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
LINE ID: @fbx9505b
Location
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok
Directions
รถไฟฟ้า BTS สถานี สนามเป้า ทางออก 4 เดินมา 200 เมตร อาคารสีส้ม
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer