JobThai
Jun 17, 2024

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Hi-Tech Industrial Estate Phra Nakhon Si Ayutthaya

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
- ตรวจสอบ และเสนอแนะปฎิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์แผนงานโครงสร้าง รวมทั้งเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฎิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -แนะนำพนักงานปฎิบัติตามข้อบังคับและคู่มือข้อ3 - แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเพื่อให้ปฎิบัติงานปลอดภัยจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือดำเนินการร่วมกับบุคคลหรือหน่วยงานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้รับรอง หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงานในการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการทำงานภายในสถานประกอบการกิจการ -ตรวจสอบสาเหตุ และวิดเคราะห์การประสบอันตาราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อน อันเนื่องจากการทำงานและรายงานผล -ปฎิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย - หญิง
  2. อายุ25 -35 ปี
  3. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขา อาชีวะอนามัยและความปลอดภัย
  4. มีความกระตือรือร้นและสามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  5. มีความรับผิดต่องานสูง มีภาวะการเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก และสามารถนำเสนองานได้ดี
  6. มีประสบการณ์ จปว.ในโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ(อย่างน้อย2 ปี ขึ้นไป)
  7. ถ้ามี บฉ. จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถเดินทางมาทำงานเองได้
  9. มีทักษะและสื่อสารมนุษย์สัมพันธ์ เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ดี
  10. สะดวกทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์
How to apply
- เดินทางมาสมัครด้วยตนเอง - สมัครงานผ่าน JobThai
Contacts
คุณนันทิดา คำมาละ (HR)
บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด(มหาชน)
Tel. : 035-200-220 ต่อ 106 , 061-706-6356
Email : hrrbsupply_225@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
นิคมไฮเทคอยุธยา
Ban Len Bang Pa-in Phra Nakhon Si Ayutthaya
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer