JobThai
Jun 20, 2024

ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้าและจัดส่ง (ประจำโรงงาน)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
1. วางแผน ดำเนินการติดตามและตรวจสอบการจัดการ และบริหารวัตถุดิบ ชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, วัสดุสิ้นเปลือง, พื้นที่การจัดเก็บ 2. ระบบการจัดเก็บ เบิก-จ่าย การเคลื่อนย้ายจัดส่ง ขนส่ง ให้เป็นไปตามหลักการบริหารคลังสินค้า 3. วางแผนการใช้พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบ,ชิ้นส่วน,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 4. ควบคุมบริหารกระบวนการรับ – จ่ายวัตถุดิบ,ชิ้นส่วน,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงานทั้งภายในและภายนอก 5. บริหารสต๊อคคงคลังวัตถุดิบ,ชิ้นส่วน,ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน ให้ถูกต้อง 6. ตัดสินใจเพื่อการแก้ไข / ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการจัดเก็บ – เคลื่อนย้ายวัตถุดิบ,ชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน 7. วางแผนและควบคุมการจัดส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้กับลูกค้า ให้ตรงเวลา,ไม่ได้รับความเสียหาย และสร้างความพึงพอใจ – ให้กับลูกค้า 8. บริหารค่าใช้จ่ายในการขนส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 9. ตัดสินใจเพื่อการแก้ไข / ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.**
Qualifications
 1. เพศชาย เพศหญิง อายุ 35- 43 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาโลจิสติกส์ การบริหาร การจัดการ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี (ด้านโรงงานอุตสาหกรรม)
 4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ เช่น ERP , MS.Offce, Microsoft Dynamic AX
 5. ระบบ WMS วิเคราะห์งานปัญหา สรุปผล และนำเสนอได้รวดเร็ว
 6. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้
 7. มีภาวะผู้นำ
 8. มีทักษะในการสื่อสารระหว่างฝ่าย
 9. สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 10. มีความรู้ ความเข้าใจงานระบบคลังสินค้าเป็นอย่างดี
 11. มีความซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ และรับผิดชอบสูง
How to apply
1.สมัครผ่านทาง JobTHAI 2.สมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัทฯ (ทั้งสำนักงานใหญ่ และโรงงาน ตามตำแหน่งงาน) 3.สมัครผ่านอีเมล์ พร้อมแนบ CV หรือ RESUME 4.สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทรติดต่อฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Contacts
คุณขวัญเรือน ศรีโหมดสุข
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี
Email : gunkul_345@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Bang Kruai Bang Kruai Nonthaburi
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer