JobThai
Jul 16, 2024

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location
mrt iconMRT Si Iam
salary iconเงินเดือน
salary icon17,000 - 25,000
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1 อัตรา
สมัครงาน
Job Descriptions
1. ดำเนินการสำรวจอัตรากำลังพนักงาน และจัดทำแผนอัตรากำลังประจำปี 2. ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติของแต่ละตำแหน่ง ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบขออัตรากำลัง 3. เน้นการทำงานแบบเชิงรุกเก็บข้อมูลผู้สมัครเพื่อจัดทำข้อมูลเชิงสถิติประจำเดือน และสรุปอัตรากำลังประจำเดือน 4. วิเคราะห์และพัฒนาช่องทางการสรรหาให้เหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ต้องการรับสมัคร 5. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐหรือองค์การต่างๆ เพื่อทำการประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน 6. รับผิดชอบกระบวนการสรรหาว่าจ้างพนักงานประจำของบริษัท เช่น นัดสัมภาษณ์งาน, ดำเนินการสัมภาษณ์และประเมินเบื้องต้น, การนำเสนอขออนุมัติการจ้างงาน, การทำสัญญาจ้างงาน โดยสรรหาบุคลากรในตำแหน่งต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการและอยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสม 7. จัดทำเอกสารประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทดลองงาน โดยจัดส่งไปยังต้นสังกัดตามระยะเวลาทดลองงานทุกเดือนจนครบระยะทดลองงาน และดำเนินการทำหนังสือแจ้งการบรรจุพนักงาน 8. จัดทำ Job Description ของพนักงาน 9. จัดทำเอกสารประกันสังคมทุกกรณี เช่น การแจ้งเข้า-แจ้งออก ตลอดจนแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ของพนักงานกับสำนักงานประกันสังคมทุกๆ เดือน รวมทั้งประสานงานด้านประโยชน์กองทุกประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทนทุกกรณี 10. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 25 - 35 ปี
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาทรัพยากรมนุษย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ตั้งแต่ระดับปฎิบัติการไปจนถึงระดับบริหาร
  4. บุคลิกภาพดี มีความกระตือรืนร้น มีทักษะในการเจรจาต่อรอง และการติดต่อประสานงานดี
  5. มีทักษะการใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
  6. หากมีประสบการณ์ด้านการสรรหา หรือมาจากบริษัทRecruitment Agency จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
How to apply
- สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - สมัครผ่านทาง Jobthai - ส่ง Resume มาทางอีเมล์
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
999 ถนนเทพรัตน์
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok 10260
Email : benzbkk_group_10@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-745-8799
LINE ID: 085-123-4958
Location
Bang Na Nuea Bang Na Bangkok
Directions
https://maps.app.goo.gl/YEACt6kRs1Pu5Tuw5?g_st=il
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer