JobThai
Jul 17, 2024

Purchasing Officer (Supply Chain)เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Bang Kruai, Nonthaburi

salary iconเงินเดือน
salary iconตามตกลง
number of positions iconอัตรา
number of positions icon1
สมัครงาน
Job Descriptions
หน้าที่และความรับผิดชอบ วางแผนการจัดซื้อ จัดหา สินค้าหรือวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการทั้งในด้านคุณภาพ ราคา ภายในวันเวลาที่เหมาะสม และมีประสิทธิภาพมากที่สุด บริหารงานจัดซื้อ ให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อจัดจ้าง และควบคุมดูแลการจัดซื้อของพนักงานในแผนก สรรหา Supplier รายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทำการเปรียบเทียบราคา บริหารงานจัดซื้อ การนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศและดำเนินการธุรกรรมร่วมกับบริษัท Logistic เพื่อนำสินค้าส่งถึงบริษัทตามเป้าหมาย รู้หลักการคัดเลือกสินค้า การเจรจาต่อรองกับผู้ขาย ทั้งในด้านราคาและคุณลักษณะสินค้าที่เหมาะสม ติดตามควบคุมการส่งมอบ-รับสินค้า จาก Supplier พร้อมประเมินคุณภาพ ควบคุมดูแลงานจัดซื้อทุกประเภท และระบบงานเอกสารการจัดซื้อทั้งระบบ ให้มีประสิทธิภาพ (เช่น ใบขอให้เสนอราคา วิเคราะห์ใบเสนอราคาจากผู้ขาย การเลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด, การส่งใบสั่งซื้อ , ติดตามผลให้เป็นไปตามสัญญา) ศึกษาตลาดแหล่งที่จะจัดซื้อ และผู้ขาย ซื้อสินค้าให้ได้ปริมาณ และจำนวนที่เหมาะสม มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย Job Responsibilities: Plan and execute procurement and sourcing activities for various goods or equipment to meet requirements in terms of quality, price, and efficiency within suitable timelines, ensuring maximum effectiveness. Manage procurement operations efficiently aligned with company operational plans. Establish methods and processes for procurement and contracting, and oversee procurement activities of departmental staff. Identify new suppliers both domestically and internationally, including conducting price comparisons. Manage the importation of goods from overseas and collaborate with logistics companies to ensure timely delivery to company goals. Understand product selection principles, negotiate with suppliers on pricing and product suitability. Monitor and control delivery-receipt of goods from suppliers, including quality assessment.
Qualifications
 1. เพศชาย/หญิง
 2. สำเร็จการศึกษาในระดับ ป.ตรี ขึ้นไป
 3. อายุ 30-40 ปี มีประสบการณ์ในสายงาน 2-5 ปี
 4. มีความรู้ ความเข้าใจในระบบการทำงาน และกระบวนการจัดจำหน่ายในช่องทาง FMCG
 5. เชี่ยวชาญในโปรแกรม Microsoft Office: Word, Excel, หรือซอฟต์แวร์ที่คล้ายกัน
 6. ทักษะการสื่อสารที่แข็งแกร่ง สามารถทำงานร่วมกับทีมที่หลากหลายได้
 7. ผู้เรียนรู้ไว สามารถปรับตัวตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงได้
 8. กระตือรือร้นและสามารถทำงานภายใต้กดดันและภายในเส้นเวลาได้
 9. มีความระมัดระวังในการแก้ไขปัญหาและการจัดการงาน และสามารถกำหนดลำดับความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 10. มีทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์ และสามารถประเมินสถานการณ์โดยรวมได้
 11. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
 12. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการนำเสนอ มีบุคลิกภาพดี สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี และมี service mind
 13. สามารปฏิบัติงานได้ภายใต้ความกดดันสูง
 14. สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่านทาง Jobthai - สมัครผ่านทางอีเมล์ - Walk in
Contacts
เบล
Royal Natural Food Products
333 หมู่2 ถ. ราชพฤกษ์ ตำบล บางขนุน อำเภอบางกรวย นนทบุรี 11130
Tel. : 0871871871
Email : roysfood_43@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 087-187-1871
LINE ID: admin.roys
Location
เวลา 08.00-17.00 น.
Bang Khanun Bang Kruai Nonthaburi
Directions
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
งานอื่น ๆ ของบริษัทนี้
Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
Copyright © 2024 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer