JobThai
รับสมัครด่วน
Apr 1, 2023

ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป (รามคำแหง60/ระยอง)

pin location
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary icon
salary icon14,000-18,000 บาท
number of positions icon
number of positions iconหลายอัตรา
ดูแลงานซ่อมแซม บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า/อาคาร รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนสาธารณูปโภค ดำเนินการบำรุงรักษาตามแผน ตรวจเช็คสภาพเครื่องมือต่างๆ ก่อน-หลังให้พร้อมใช้งาน และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 1. เพศชาย อายุ 22 - 35 ปี (พ้นภาระทางทหาร)
 2. วุฒิ ปวช. - ป. ตรี สาขาซ่อมบำรุง, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาช่างอื่นๆ ที่เกี่ยวกับข้อง
 3. มีประสบการณ์ทำงานช่างซ่อมบำรุง ช่างไฟฟ้าอาคาร และ/หรืองานช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์
 4. สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้บ้าง
 5. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 6. สุขภาพร่างกายแข็งแรง มีความกระตือรือร้น ขยัน เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
 7. สามารถทำงาน ตั้งแต่ วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 น. - 17.00 น. ได้
 8. *สามารถเดินทางเข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองที่บริษัท*
 • สนใจสมัครผ่าน JobThai
 • จดหมายพร้อมประวัติการทำงาน
 • สมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 • ส่ง (Resume) มาทาง E-mail
 • (บริษัทไม่มีความประสงค์ จะได้ข้อมูลอ่อนไหวจากท่าน ท่านมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลอ่อนไหวนั้น หากท่านส่งข้อมูลที่มีข้อมูลอ่อนไหวมา ถือว่าท่านยินยอมเปิดเผยข้อมูลโดยปริยาย ทางบริษัทจะทำการปกปิดข้อมูลเหล่านั้นแทนท่าน)
  สุมิตรา พูลลคุ้ม (HR Officer)
  บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
  -
  LINE ID: hr.tndt
  Khlong Chan Bang Kapi Bangkok