Oct 30, 2020

เจ้าหน้าที่ควบคุมภายใน (Internal Audit)

pin locationLocation
pin location

Bang Kapi, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1
Apply
Job Descriptions
- รับผิดชอบการสอบทานระบบการทำงานของฝ่ายงานต่างๆ ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรักษาและพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทให้มีความเหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพ โดยครอบคลุมหน้าที่ ดังนี้ -ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ และเป็นไปตามแนวทางการตรวจสอบที่ได้รับการอนุมัติ -สำรวจกิจกรรมในงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำการประเมินความเหมาะสมของระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสียง ทางด้านบัญชี การเงิน และระบบงานที่สำคัญในฝ่ายงานต่างๆ -กำหนดวิธีการที่จะเข้าตรวจสอบ และเลือกวิธีตรวจสอบอย่างเหมาะสม หรือจัดทำแผนงานการตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย -รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผลข้อมูลที่ได้จากการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมเพียงพอและสมบูรณ์ -จัดทำรายงานการตรวจสอบ สรุปสิ่งที่ตรวจพบ ข้อเสนอแนะ รวบรวมทั้งเอกสาร หลักฐานให้สมบูรณ์ครบถ้วน -ช่วยในการนำเสนอความคืบหน้าของงานตรวจสอบและติดตามผลปฏิบัติงาน ให้ข้อเสนอแนะ หรือให้คำปรึกษา เพื่อการปรับปรุงระบบการตรวจสอบภายใน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วันและเวลาทำงานปกติ: วันจันทร์ - วันศุกร์, และเสาร์สุดท้ายของเดือน 08.30 - 17.30 น.
Qualifications
  1. เพศชาย / หญิง อายุ 27-40 ปี
  2. การศึกษาปริญญาตรี สาขาบัญชี, การเงิน, เศรษฐศาตร์, ตรวจสอบภายในหรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  3. ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไปด้าน Internal Audit หรือ External Audit สำนักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม
  4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในโปรแกรม Word, Excel และ PowerPoint ในระดับดี
  5. มีความคิดในเชิงวิเคราะห์ มีความละเอียดรอบคอบสูง และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน ซื่อสัตย์
  6. มีความคล่องตัว สามารถเดินทางไปปฏิบัติงาน ณ โรงงานจังหวัดชลบุรีได้เป็นครั้งคราว
  7. มีบุคคลค้ำประกันในการทำงานได้
How to apply
1. สมัครผ่าน JobThai (Click Apply Now) (กรุณาระบุรายละเอียดส่วนตัวโดยละเอียด) 2. สมัครผ่าน E-mail ด้านล่าง 3. เข้ามากรอกใบสมัครงานที่บริษัทฯ ส่งประวัติส่วนตัวพร้อมทั้งระบุการทำงานโดยละเอียดพร้อมทั้งระบุเงินเดือนปัจจุบัน และเงินเดือนที่คาดหวัง
Contacts
ส่วนสรรหาและว่าจ้าง คุณเมธาพร
บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
Tel. : 02-731-1029 ต่อ 6204 ,086-314-1944
Email : ncprecruit_08@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-378-1295
Location
สำนักงานใหญ่ - ลาดพร้าว 107
Khlong Chan Bang Kapi Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.