JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 20, 2022

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (หยุดเสาร์ - อาทิตย์)

pin locationLocation
pin location

Rat Burana, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
•ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้า/บริการเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาและเงื่อนไขอื่น ๆ •ต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆกับ Supplier เพื่อให้บริษัทฯได้ประโยชน์สูงสุด และคัดสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพ •Sourcing สินค้าและ Supplier ใหม่ๆ เทียบสเปคสินค้า ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ •คัดเลือกผู้ขายรายใหม่ๆ รวมถึงการติดตามการส่งมอบสินค้าเพื่อให้ตรงตามกำหนดเวลา และทันความต้องการของส่วนงานต่างๆ •ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ Supplier จัดส่งให้ ตรงกับรายการคำสั่งซื้อ •รับ PR ขอซื้อในประเทศ และ ซื้อต่างประเทศ , ตรวจเช็คความถูกต้อง •ตรวจสอบ PR แบบ ITEM ว่าต้องสั่งซื้อกับ Supplier รายใดเพื่อความเหมาะสม •ตรวจสอบ PO. ทั้งแบบ G/L และ ITEM ก่อนส่งให้ผู้จัดการแผนกจัดซื้ออนุมัติ •เปิดใบ PO. และ ส่ง แฟ็กซ์ หรือ อีเมล์ ใบ PO.ที่อนุมัติแล้วไปยัง Supplier • บันทึกการจัดซื้อจัดจ้าง จากใบอนุมัติซื้อ และประสานงาน ให้กับฝ่ายบัญชี •ติดตามบิล เช่น ใบลดหนี้ เปิดราคาผิด บิลที่ไม่มาส่งตามกำหนด •จัดเก็บเอกสาร PO. ตามเลขที่ใบสั่งซื้อเข้าแฟ้มให้เป็นระเบียบเรียบร้อย •ติดตามสถานะสั่งซื้อแบบ ITEM โทรติดตามค้างส่ง และแจ้งให้ผู้ต้องการสินค้ารับทราบ •ประสานงานกับแผนกคลังสินค้าในการจัดเตรียมวัตถุดิบให้เพียงพอกับการเบิกจ่าย •เก็บข้อมูลเพื่อใช้ในการประเมิน Supplier ในประเทศ และต่างประเทศ •แก้ไขปัญหากรณีสินค้ามีปัญหา มีการเคลม และอื่นๆ •ปรับปรุงทะเบียนผู้ขายรายใหม่ และรายเก่าในระบบโปรแกรมของบริษัทฯ •งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
 1. เพศหญิง - ชาย อายุระหว่าง 20 - 35 ปี
 2. วุฒิ ปวส ถึง ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปีในสายงานจัดซื้อ
 4. มีความรู้ในงานจัดซื้อ
 5. มีความรู้ ความเข้าใจ ในธุรกิจอุตสาหกรรมสิ่งทอ
 6. มีความรู้ความสามารถในการเจรจาต่อรองสูง
 7. สามารถพูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ระดับดี , หากสามารถสื่อสารภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. มีทักษะในการสื่อสาร และการประสานงานร่วมกับผู้อื่น
 9. มีความรับผิดชอบในหน้าที่ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ ทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้ดี
 10. มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักษาเวลาการมาทำงาน
 11. ทันสมัย ใฝ่เรียนรู้ ติดตามข้อมูลข่าวสาร เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
 12. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี (Word, Excel, Power Point)
 13. สามารถขับรถได้ และเดินทางได้ (ต้องเดินทางไปตรวจงานที่โรงงาน หรือไปโรงงาน Supplier)
How to apply
 • สมัครด้วยตนเองในเวลาทำการ 9.00 - 16.00 น. (โทรนัดหมายก่อนล่วงหน้า 089-836-0005 HR )
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
 • ส่งทาง E-mail ของบริษัท ต้องระบุเงินเดือนที่ต้องการ พร้อมรูปถ่าย
 • สมัครทาง JobThai
 • Contacts
  คุณสิรินันท์
  บริษัท ซินด้า (ประเทศไทย) จำกัด
  36,38 ซอยประชาอุทิศ 16 ถนนประชาอุทิศ แขวงราษฎร์บูรณะ แขวงราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140
  Tel. : 02-870-9091 ต่อ 110 หรือ ต่อ 0 และ 092-276-4516
  Email : arrowbed_05@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-427-1423
  LINE ID: secretary.synda
  Location
  Rat Burana Rat Burana Bangkok
  Directions
  รถประจำทางสาธารณะ สาย ปอ.21 ,สาย 88 , สาย 75 ,ปอ.75
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company