รับสมัครด่วน
Oct 20, 2020

ช่างซ่อมบำรุง

pin locationLocation
pin location

Bang Phli, Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon3
Apply
Job Descriptions
- งานเชื่อม งานสร้าง+ประกอบโครงสร้างต่างๆ - ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ตามแผนงานการบำรุงรักษา พร้อมกับบันทึกลงในใบบันทึกการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - ปฏิบัติการซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายอย่างถูกต้องเหมาะสม พร้อมกับบันทึกลงในใบแจ้งงานที่กำหนดให้ - ตรวจสอบและดูแลการบันทึกประวัติการซ่อมเครื่องจักรในแต่ละเครื่องภายในโรงงาน - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารการสั่งซื้ออุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักร พร้อมกับบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติการซ่อมเครื่องจักร - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านการซ่อม หรือปัญหาด้านการซ่อมเครื่องจักรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกอื่น - เสนอแนะ หรือให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น - ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ เครื่องจักรและความปลอดภัย - ตรวจสอบ ดำเนินการปรับปรุง ซ่อมแซ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือทรัพย์สินใดๆ ที่ชำรุดเสียหาย - ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานของแผนก และใบแจ้งงานทั่วไป -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
Qualifications
  1. อายุ 25 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิ ปวส.เครื่องกล ไฟฟ้า
  3. มีประสบการณ์ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้
  4. ประสบการณ์ด้านงานเชื่อม สามารถอ่านแบบงานซ่อม งานสร้างทั่วไป
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai เท่านั้น - การพิจารณาหากผ่านเกณฑ์จะมีการติดต่อกลับไปเฉพาะผู้สมัครที่ครบถ้วนตรงตามคุณสมบัติเท่านั้น - ไม่รับการ Walkin interview หากผ่านการพิจารณจึงจะมีการ เรียกมาสัมภาษณ์ และค่อยกรอกใบสมัคร
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริษัท สโตนส์ แอนด์ โรสเสส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
164/52-55
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan 10540
Tel. : 02-752-4057
Email : stonrose_27@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-752-4066
Location
บางพลีซิตี้ ซอยบางปลา 20
Bang Pla Bang Phli Samut Prakan
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.