รับสมัครด่วน
Jun 22, 2021

เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/ Costing Officer

pin locationLocation
pin location

Krathum Baen, Samut Sakhon

salary iconSalary
salary iconตามประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ควบคุมดูแลระบบการบันทึกต้นทุนมาตราฐานและการบันทึกบัญชีต้นทุนให้เป็นไปตามหลักการบัญชีและนโยบายบริษัทฯ 2.ควบคุม ตรวจสอบ ติดตามใบส่งผลิตเพื่อนำมาใช้ในการปิดต้นทุนตามใบสั่งผลิต 3.จัดทำรายงานต้นทุนสินค้าตามใบสั่งผลิต 4.วิเคราะห์ต้นทุนสินค้าตามใบสั่งการผลิตและนำเสนอผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 5.จัดทำรายงานวิเคราะห์ต้นทุนรายผลิตภัณฑ์ 6.ควบคุม ตรวจสอบ สอบทาน การใช้วัตถุดิบเครื่องจักรและแรงงานในกระบวนการผลิต 7.ควบคุม ดูแล การตรวจนับสินค้าคงคลัง ประจำเดือน ประจำไตรมาส ประจำปี 8.ปรับปรุง บัญชีสินค้าคงคลังให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 9.รายงานปัญหา อุปสรรคที่พบจากการตรวจสอบต้นทุน การใช้วัตถุดิบ ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง 10.การบริหารทรัพยากรบุคคล พัฒนาศักยภาพ / สมรรถนะ ของตนเอง 11.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 30-38 ปี ขึ้นไป
  2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี/การเงิน/การจัดการสาขาบัญชี
  3. ประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุน 3-5 ปี ขึ้นไป
  4. มีความรู้และสามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Excel, Words, PowerPoint
  5. หากใช้โปรแกรม ERP Winspeed หรือ SyteLine SAP จะพิจารณาพิเศษ
  6. มีความละเอียดรอบคอบ, การประสานงาน, การสังเกตุและติดตามงาน
  7. มีประสบการณ์ด้านบัญชีต้นทุนโรงงานเป็นอย่างดี
How to apply
1. สมัครผ่าน E-mail 2. สมัครผ่าน JobThai 3. สมัครผ่าน Website บริษัท 4. สมัครด้วยตนเองที่บริษัท (Walk In) พร้อมการสัมภาษณ์ทันที เอกสารหลักฐานการสมัครงาน 1. รูปถ่ายหน้าตรง 2 นิ้ว 1 รูป 2. สำเนาบัตรประชาชน 3. สำเนาทะเบียนบ้าน 4. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือใบรับรองจบการศึกษา 5. ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (ถ้ามี) 6. ใบรับรองการผ่านงาน (ถ้ามี) 7. ใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ (ตำแหน่งงานที่ระบุ) 8. สลิปเงินเดือนจากที่ทำงานล่าสุด 9. คลิป VDO แนะนำตัว (ถ้ามี เพื่อประกอบการตัดสินใจ) 10. ผลงาน/Portfolio (ถ้ามี เพื่อประกอบการพิจารณา)
Contacts
คุณภาวิณี,คุณปุณิกา,คุณนิภาพร
TN GROUP
Email : tnmetalworks_27@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-115-5555
Location
พุทธมณฑลสาย 4 ริมถนนเพชรเกษม
Om Noi Krathum Baen Samut Sakhon
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.