รับสมัครด่วน
Apr 4, 2020

Production Supervisor (หัวหน้างานควบคุมเครื่องขึ้นรูปพลาสติก)

pin locationLocation
pin location

Nava Nakorn Industrial Estate Pathumthani Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconN/A
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา (ด่วนมาก)
Apply
Job Descriptions
 • - ควบคุมเป้าหมายการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
 • - บริหารทีมงานให้การผลิตมีประสิทธิภาพ
 • - ควบคุมเครื่องขึ้นรูปสูญกาศพลาสติก(Vacuum Tray)ให้ได้ตามแผนและสอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร
 • - Support Line การผลิต Set up Machine ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย เพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างราบรื่น
 • - สามารถแก้ไขปัญหาจากงานที่ผลิตจากเครื่องจักรที่รับผิดชอบได้
 • - มีความอดทนสูง และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นห้องพัดลมได้เป็นอย่างดี
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 30-40 ปี
 2. จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาช่างกล สาขาเทคนิคการผลิต หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง (ยกเว้นสาขาก่อสร้างและโยธา)
 3. มีประสบการณ์ด้านควบคุมเครื่องจักร (Vacuum Tray) หรือ เป็นหัวหน้างานฝ่ายผลิต ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
 4. มีความขยัน อดทน สามารถทำงานในห้องพัดลมได้
 5. ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
 6. สามารถเข้ากะได้
 7. สามารถปฏิบัติงานในวันจันทร์ - เสาร์
How to apply
 • ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่ด้านล่าง
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • หลักฐานประกอบการสมัคร
 • จดหมายรับรองการทำงานที่เดิม
 • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป
 • ใบรับรองการศึกษา
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน
Contacts
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
101/101-102 หมู่ 20 (โครงการ 1) ถนนพหลโยธิน นิคมอุตสาหกรรมนวนคร
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani 12120
Tel. : 02-909-1717 ต่อ 312
Email : epe_25@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-909-1718
Location
Navanakorn Industrial Estate
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.