รับสมัครด่วน
Mar 30, 2020

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Nong Yai, Chon Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท ฯ
number of positions iconVacancies
number of positions icon3 อัตรา
Apply
Job Descriptions
 • 1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ
 • 2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย
 • 3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอดคล้อง
 • 4. จัดทำแผนการปฏิบัติตามความสอดคล้องของกฎหมาย ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด
 • 5. ตรวจสอบและตรวจติดตามทะเบียนงานเสี่ยงทั้งหมด
 • 6. ตรวจสอบและตรวจติดตามการแก้ไข SMP ทั้งหมด
 • 7. ตรวจสอบและตรวจติดตามกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง กับข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคู่มือมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนด
 • 8. สรุปรวบรวมงานเสี่ยงอันตราย
 • 9. วิเคราะห์งานและชี้บ่งอันตราย
 • 10.กำหนดมาตรฐานการควบคุมป้องกัน หรือขั้นตอนการปฏิบ้ติงาน
 • 11. รายงานและวิเคราะห์อุบัติเหตุเบื้องต้น ( ภายใน 24 ชม. )
 • 12. สอบสวนและวิเคราะห์สาเหตุของอุบัติเหตุ
 • 13. กำหนดมาตรการควบคุม , ป้องกันและแก้ไข
 • 14.สรุปผลการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนด
 • 15. นำเสนอเข้าที่ประชุม คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • 16. สรุปผลการประชุมนำเสนอผู้บริหารรับทราบและพิจารณา
 • 18.ตรวจติดตามการซ้อมแผนฉุกเฉิน ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
Qualifications
 1. เพศ ชาย เท่านั้น
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย และความปลอดภัย
 3. มีประสบการณ์ในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างน้อย 1 - 3 ปี
 4. ได้รับการรับรองให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพทางกฎหมาย กฎหมายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับองค์กร และข้อกำหนดของระบบการจัดการภายในองค์กร
 5. สามารถเป็นวิทยากรฝึกอบรม ให้ความรู้ แนะนำและสอนงานให้กับพนักงานในองค์กรได้
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft Officeได้
 7. สามารถขับรถยนต์ได้
How to apply
 • สมัครทาง JobThai.com
 • สมัครด้วยตัวเองที่บริษัท
 • ส่งจดหมายสมัครงาน
Contacts
คุณฤทัยรัตน์,คุณแพรวพรรณ เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหา
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
138 หมู่ 2
Khao Sok Nong Yai Chon Buri 20190
Tel. : 082-256-1112, 038-168-555 ต่อ 122
Email : thaieastern_06@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 038-168-559
Line ID: 0822561112
Location
กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
Khao Sok Nong Yai Chon Buri
Directions
 • รถตู้สายกรุงเทพฯ-จันทบุรี,กรุงเทพฯ-แกลง
 • รถโดยสารปรับอากาศสาย กรุงเทพฯ-จันทบุรี
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.