Oct 28, 2020

ครูฝึกสอนการออกกำลังกาย Fitness First (Fitness Instructor)

pin locationLocation
pin location

In many provinces

salary iconSalary
salary iconเงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป และค่าคอมมิชชั่น
number of positions iconVacancies
number of positions icon10 อัตรา
Apply
Job Descriptions
• ให้คำแนะนำการออกกำลังกาย และการใช้อุปกรณ์การออกกำลังกายให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ป้องกันการบาดเจ็บจากการออกกำลังกาย หรือใช้อุปกรณ์ที่ผิดพลาด • ให้บริการ ช่วยเหลือ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในยิมฟอร์ในการออกกำลังกายได้ และมีความเสมอภาคในการให้บริการ • ออกแบบโปรแกรม และทำการฝึกสอนตัวต่อตัวให้กับสมาชิกได้จนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในการออกกำลังกาย • จัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดความสนุกในการออกกำลังกาย และร่วมกับแผนกอื่น ๆ สร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับสมาชิก • พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะของตนเองอย่างต่อเนื่อง
Qualifications
  1. สัญชาติไทย (Thai nationality only) อายุ 20 ปีขึ้นไป
  2. รูปร่างสมส่วน สุขภาพแข็งแรง และชอบการออกกำลังกาย
  3. จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และพลศึกษา หรือผ่านการฝึกอบรมด้านการฝึกสอนตัวต่อตัวระดับ ACE
  4. มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการออกแบบโปรแกรมการออกกำลังกาย
  5. บริษัทมีการฝึกอบรมสำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก
How to apply
ส่งประวัติย่อมาทาง E-mail
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
Evolution Wellness (Thailand) Ltd.
ชั้น 3 อาคารสาทรสแควร์ เลขที่ 98 ถ.สาทรเหนือ
Silom Bang Rak Bangkok 10500
Tel. : 02-118-6600
Email : Fitness_03@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-118-6699
Location
กรุงเทพและต่างจังหวัด
In many provinces
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company