รับสมัครด่วน
Nov 25, 2020

เจ้าหน้าที่การตลาด

pin locationLocation
pin location

Samut Prakan

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
สมุดรายวันจ่ายเงิน ตรวจสอบความถูกต้อง ของใบสำคัญจ่าย รายละเอียดชื่อบัญชี รหัสส่วนงาน และตัดใบสำคัญจ่าย ออกหนังสือรับรองภาษ๊ หัก ณ ที่จ่าย จัดทำรายละเอียดแยกคชจ. ตามหน่วยงาน ค่าซ่อมเครื่องมือ เครื่องใช้ รถยนต์อาคาร และจัดทำคชจ. ขายและบริการแยกตามส่วนงาน เก็บรายละเอียดคชจ. เบ็ดเตล็ด รายงานการใช้โทรศัพท์ ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษีในรายงานภาษีซื้อ
Qualifications
 1. วุฒิปวช.-ป.ตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ติดต่อประสานงานในการจัดทำสื่อต่างๆที่เกี่ยวข้อง ให้แต่ละช่องทางการจำหน่าย
 3. ติดต่อประสานงานจัดทำกล่อง ฉลาก และการตั้งรหัสสินค้า ใหม่/แก้ไข
 4. ประสานงานจัดทำการประชาสัมพันธ์ช่าวสารต่างๆ ในช่องทางที่เหมาะสม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 5. ติดต่อประสานงานการกับทีมฝ่ายขาย ในด้านผลิตภัณฑ์
 6. ติดต่อประสานงาน ติดตามสินค้า กับฝ่ายผลิต ให้แต่ละช่องทางการจำหน่าย
 7. รวบรวมค่าใช้จ่ายประจำเดือน
 8. ติดตามและแก้ไขปัญหาในงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 9. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
How to apply
 • สนใจสมัครด้วยตนเอง
 • ส่งจดหมายพร้อมหลักฐานได้ที่ :ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
 • สมัครผ่านอีเมล
 • สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now )
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  บริษัท ไทยเทพรส จำกัด (มหาชน)
  208 หมู่ 6 ถ.ท้ายบ้าน
  Thai Ban Mueang Samut Prakan Samut Prakan 10280
  Tel. : 02-703-4444 ต่อ 2420 คุณพัชญ์จิรา (น้อยหน่า)
  Email : thaitheparos_15@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Location
  Samut Prakan
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.