รับสมัครด่วน
Oct 29, 2020

ผู้จัดการแผนกทันตกรรม

pin locationLocation
pin location

Chom Thong, Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconNot specified
Apply
Job Descriptions
- เข้าร่วมประชุม รับนโยบายจากฝ่ายบริหาร เพื่อปฎิบัติตามเป้าหมายโรงพยาบาล - วางแผนและควบคุมให้มีอัตรากำลังเพียงพอเหมาะสมต่อการปฎิบัติงาน - ควบคุมตรวจสอบควบคุมคุณภาพการบริการและตรวจการปฎิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ - ติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของพนักงานในความรับผิดชอบ - รวบรวมและจัดทำรายงานสถิติรายวันของผู้มาใช้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานประจำวัน เสนอต่อฝ่ายบริหาร
Qualifications
  1. ชาย/หญิง
  2. การศึกษาปริญญาตรีหรือปริญญาโท พยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สาขาทันตแพทย์,พยาบาลศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ในสายงานทันตกรรมอย่างน้อย 3 ปี
  4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  5. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ดี
  6. มีบุคลิกภาพดี
  7. มีความอดทน,ขยัน,ซื่อสัตย์
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครได้ด้วยตนเอง ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00 - 18.00 น. - ส่งประวัติที่มีรูปถ่าย เกรดเฉลี่ยและเงินเดือนที่คาดหวังมาที่ Email - จดหมายสมัครงานมาตามที่อยู่ของบริษัท ***จะพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีรูปถ่ายเท่านั้น*** เอกสารที่ต้องแนบมาด้วย 1. รูปถ่าย 1-2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ 2. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ใบ 3. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ใบ 4. สำเนาใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร จำนวน 2 ใบ 5. หนังสือรับรองการศึกษา จำนวน 2 ใบ 6. สำเนาวุฒิการศึกษา/Transcript จำนวน 2 ใบ 7. สำเนาใบประกอบวิชาชีพ จำนวน 2 ใบ 8. สำเนาบัตรสมาชิกสภาการพยาบาล จำนวน 1 ใบ 9. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 10. สำเนาใบ สด.8 หรือ สด.43 (เพศชาย) 11. หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี) ****ให้นำเอกสาร ตัวจริง มาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบด้วยค่ะ****
Contacts
คุณสุนีย์ คำเสน
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
362 ถ.พระรามที่ 2
Bangmot Chom Thong Bangkok 10150
Tel. : 02-109-91111 ต่อ 11158,11129
Email : bangpakokhos14_20@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
โรงพยาบาลบางปะกอก 9 อินเตอร์เนชั่นแนล
Bangmot Chom Thong Bangkok
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.