JobThai
Jul 1, 2022

ผู้จัดการ/วิศวกรงานขาย (Sales Engineer/Sales Manager)

pin locationLocation
pin location
bts iconBTS Sanam Pao
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ขายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), อุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ งานขาย Data Center products และ Precision air (เฉพาะสาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 2. รับผิดชอบกระบวนการขายทั้งหมด เช่น ดูแลฐานข้อมูลสัญญาของลูกค้า ทำใบเสนอราคา ตลอดจนเจรจาปิดการขาย 3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าปัจจุบัน และหาช่องทางขยายกลุ่มลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย/หญิง อายุ 24-32 ปี
  2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า,เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. มีประสบการณ์ด้านงานขาย 8 ปี ขึ้นไป เกี่ยวกับอุปกรณ์ประกอบอาคาร เช่น กล้อง CCTV, ระบบควบคุมอาคารอัตโนมัติ(BAS), ระบบป้องกันอัคคีภัย และอุปกรณ์ประหยัดพลังงานต่าง ๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  4. มีประสบการณ์ด้านงาน Data Center products และ Precision air จะพิจารณาเป็นพิเศษ (สาขาเครื่องกล)
  5. มีพาหนะส่วนตัวในการเดินทาง
  6. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (ฟัง / พูด / อ่าน / เขียน)
How to apply
สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่ง Resume มาที่ E-mail
Contacts
คุณนันธิยา พันธ์อาภรณ์
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-079-5999 ต่อ 2404
Email : jec_26@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ใกล้สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company