Mar 27, 2020

Engineer (New Model/ Process Eng/QA Eng)

pin locationLocation
pin location

Bang Pakong, Chachoengsao

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • - ดูแลรับผิดชอบวางแผนและควบคุมงานในกระบวนการผลิตทั้งหมดในขอบเขตที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • - จัดตั้งระบบควบคุมและปรับปรุงกระบวนการทำงานของบุคลากรเครื่องจักรและเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนดและมีการพัฒนาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
 • - รับผิดชอบในการพัฒนาองค์กรในขอบเขตหน้าที่รับผิดชอบรวมถึงการเป็นผู้นำสังกัดการจัดแบ่งหน้าที่ในการทำงานประสานงานภายในสังกัด
 • - กำหนดวิธีการแก้ไขและป้องกันปัญหาในด้านการผลิตโดยพิจารณาจากต้นเหตุของปัญหาเพื่อไม่ให้ปัญหาเกิดซ้ำขึ้นอีก
 • - ประสานงานและให้ข้อมูลร่วมกับฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสายงานผลิต
 • - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
 2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมการผลิต วิศวกรรมพลาสติก และสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษอ่าน เขียนได้
 4. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้และเขียน AUTOCAD ได้
 5. มีความรู้เป็นผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
 6. มีความรับผิดชอบสูง มีแนวคิดในเรื่องการปรับปรุงและพัฒนา
 7. ยินดีต้อนรับผู้สมัครจากทุกสถาบันการศึกษา
How to apply
 • - ส่งใบสมัครผ่านทาง E-mail
 • - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
Contacts
คุณวันทนา
บริษัท ไทซิง หลี่ อุตสาหกรรม จำกัด
8/8 หมู่ 4
Nong Chok Bang Pakong Chachoengsao 24130
Email : taishingli_11@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
บริษัท ไทซิงหลี่ อุตสาหกรรม จำกัด
Nong Chok Bang Pakong Chachoengsao
See Map
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.