JobThai
รับสมัครด่วน
Sep 28, 2022

Store and Warehouse Executive

pin locationLocation
pin location

Sam Khok, Pathum Thani

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
- วางแผนระบบงานด้านสินค้าคงคลัง สินค้าสำเร็จรูป สินค้ากึ่งสำเร็จรูป วัสดุคงคลัง บรรจุภัณฑ์ต่างๆ วัตถุดิบ วัสดุสิ้นเปลืองของโรงงาน พร้อมตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนตรงต่อเวลา - ตรวจนับและจัดทำรายงานสต็อกวัตถุดิบและสินค้าทั้งหมดแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน - รายงานแผนกต่างๆ เมื่อถึงจุด Reorder Stock อย่างทันท่วงที เพื่อไม่ให้เกิดการขาด Stock ในการผลิตหรือส่งสินค้า - เบิกจ่าย/รับเข้าสินค้า วัตถุดิบ และเครื่องจักรอุปกรณ์ ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับแผนกต่างๆเช่น ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต จัดซื้อ และบัญชี รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องในการรับเข้าสินค้า - ควบคุมและวางแผนงานในส่วนของการแพ็คและการบรรจุสินค้าลงกล่อง (Labeling and Packing) จนถึงกระบวนการนำสินค้าขึ้นพาหนะจัดส่งจนสำเร็จ (Loading) - ร่วมวางระบบ KPI, JD ของแผนกคลังสินค้า คลังวัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ ของโรงงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Qualifications
  1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปด้าน Inventory Management, Logistics, Business Management, Operation Management หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  2. มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารคลังสินค้าโรงงานไม่น้อยกว่า 5 ปี หากเป็นโรงงานอาหาร/เครื่องดื่ม/พลาสติกชีวภาพ/ยา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  3. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการอ่าน เขียน ที่เกี่ยวข้องส่วนงานคลัง ในระดับดี (เอกสารคลังจัดทำเป็นทั้งภาษาอังกฤษและไทย)
  4. สามารถวางแผนและบริหารงานคลังได้อย่างเป็นระบบด้วยตนเอง โดยไม่จำเป็นต้องมีผู้ควบคุมดูแลใกล้ชิด
  5. มีความละเอียดรอบคอบ ใส่ใจในความถูกต้อง
  6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Excel, Word ได้เป็นอย่างดี
  7. มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีน้ำใจ สามารถประสานงานกับบุคลากรในองค์กรได้เป็นอย่างดี
  8. มีความรับผิดชอบสูง อดทน มีความยืดหยุ่น
  9. สามารถทำงานได้ 6 วัน ต่อสัปดาห์
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com - ส่งประวัติมาที่อีเมล ***หากมีการยืนยันนัดสัมภาษณ์แล้วไม่มาโดยไม่แจ้งล่วงหน้า บริษัทฯจะทำการ blacklist เข้าระบบกลาง ***ขอสงวนสิทธิ์แก่ผู้สนใจสมัครงานเท่านั้น
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สำนักงาน)
Fruita Biomed Co.,Ltd. (Fruita Natural)
37/11
Thai Ko Sam Khok Pathum Thani 12160
Tel. : 02-537-8137-38 (สำนักงาน) โรงงาน 082-494-1635
Email : lamoon_03@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-537-8135
Location
ปฏิบัติงานที่โรงงาน สามโคก และอาจเดินทางเพื่อติดต่องานสำนักงานขาย วิภาวดี หรือ โรงงานที่ 3 สระบุรี เป็นครั้งคราว (รถบริษัท)
Thai Ko Sam Khok Pathum Thani
Directions
โรงงาน : เส้น 3111 สามโคก-เสนา ซอยข้างปั้ม ปตท.
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company