JobThai
Aug 4, 2022

วิศวกรประเมินราคา (Estimating Engineer) ระบบไฟฟ้า, เครื่องกล

pin locationLocation
pin location
bts iconBTS Sanam Pao
salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions icon2 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1. ถอดปริมาณวัสดุ อุปกรณ์ตามเอกสารประกวดราคาเพื่อใช้ในการประเมินราคา 2. ติดต่อ Supplier เพื่อขอและเปรียบเทียบราคาเพื่อให้ได้อุปกรณ์ที่ตรงตามข้อกำหนดและราคาที่เหมาะสม 3. คำนวณต้นทุนระบบทั้งโครงการให้ถูกต้องตามข้อกำหนดการเสนอราคา 4. รวบรวมราคาและตรวจสอบก่อนส่งให้ผู้บังคับบัญชาคำนวณต้นทุนทั้งโครงการ 5. เข้าร่วมประชุมชี้แจงรายละเอียดของโครงการกับลูกค้าเพื่อรับทราบเงื่อนไข ขอบเขตงาน และรายละเอียดต่างๆที่จำเป็นต่อการเสนอและประเมิน 6. ทบทวนแก้ไขในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการประกวดราคา 7. ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ประเมินราคา 8. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับ Supplier เพื่อให้ได้ราคาที่เหมาะสมที่สุด 9. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Qualifications
  1. เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป
  2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, เครื่องกล
  3. มีประสบการณ์การทำงาน 0-5 ปี
  4. หากมีประสบการณ์ถอดแบบและประเมินราคางานวิศวกรรมระบบเครื่องกล, ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ (MS.Office) ในระดับดี โดยเฉพาะ MS. Excel
  6. สามารถเดินทางไปติดต่อลูกค้านอกสถานที่รวมถึงต่างจังหวัดได้
  7. มีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (TOEIC < 400 ขึ้นไป)
How to apply
สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) ส่ง Resume มาที่ E-mail
Contacts
คุณนันธิยา พันธ์อาภรณ์
บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เลขที่ 252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพหลโยธิน
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok 10400
Tel. : 02-079-5999 ต่อ 2404
Email : jec_38@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
ห่างจาก BTS สนามเป้า 200 เมตร
Sam Sen Nai Phaya Thai Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.
Other positions at this company