Mar 27, 2020

โฟร์แมนโครงสร้าง สถาปัตย์ ( Foreman Structure / Architect )

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconNot specified
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
 • • ควบคุมงานและตรวจสอบคุณภาพของงานโครงสร้างในการสร้างบ้าน / ห้อง ให้ได้ตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • • รับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา เพื่อดำเนินการตามแผนงาน และปฏิบัติตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด
 • • สั่งงานและควบคุมผู้รับเหมาและคนงานรายวันให้ดำเนินงานก่อสร้างตามแผนงานก่อสร้างตามมาตรฐานการก่อสร้าง และติดตาม ตรวจวัดปริมาณการดำเนินงานโดยเทียบกับแผนงานที่กำหนด
 • • ตรวจสอบความพร้อมปฏิบัติงานในพื้นที่การทำงาน ได้แก่ วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ์งานก่อสร้าง พื้นที่การทำงาน และความพร้อมของบุคลากร เป็นต้น
 • • ตรวจสอบคุณภาพงานโครงสร้าง ทั้งก่อนดำเนินการ ระหว่างดำเนินการ และหลังดำเนินการ พร้อมบันทึกผลลงในเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้คุณภาพตามระบบมาตรฐาน และป้องกันจุดเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • • ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของพื้นที่การทำงานที่รับผิดชอบ และควบคุมการดำเนินงานตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างอย่างเคร่งครัด
Qualifications
 1. การศึกษาระดับ ปวช, / อนุปริญญา (ปวส.) / ปริญญาตรี สาขาโยธา ก่อสร้าง,สถาปัตย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 2. ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี ขึ้นไป
 3. มีประสบการณ์ในงานก่อสร้าง อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปในการควบคุมงานก่อสร้างบ้านและคอนโด (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 4. มีความเป็นผู้นำ รู้จักแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 5. มีความรับผิดชอบ ขยัน ซื่อสัตย์
How to apply
 • - สมัครผ่าน JobThai
 • - ส่ง Resume มาทาง E-mail กรุณาแนบรูปถ่ายในการสมัครงานนี้
Contacts
Areeya Property Public Co., Ltd.
Email : areeyare_16@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Fax : 02-798-9945
Line ID: recruitareeya
Location
ประจำโครงการที่ บางนา , ลาดกระบัง
Bangkok
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.