JobThai
รับสมัครด่วน
Oct 3, 2022

จป.วิชาชีพ

pin locationLocation
pin location

Bang Pakong, Chachoengsao

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัทฯ+ประสบการณ์
number of positions iconVacancies
number of positions icon1 อัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย (คปอ.)และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ เพื่อหาแนวทางการป้องกันแก้ไขต่อไป 2.ร่วมประชุม คปอ.เป็นประจำทุกเดือน พร้อมทั้งทำรายงานการประชุม โดยวาระการประชุมเน้นเรื่องของนโยบายการปฎิบัติงานตามแผนกิจกรรมประจำปี การรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ การรายงานผลการตรวจประเมินกฎหมายใหม่ 3.ร่วมจัดกิจกรรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งผลักดันให้เกิดผลในทางปฎิบัติ การยื่นเอกสารที่เกียวข้องกับทางหน่วยงานราชการ โดยผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม คปอ. 4.ร่วมกับ คปอ. ในการจัดทำแผนฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟประจำปี รวมทั้งการตรวจสอบปรับปรุงอุปกรณ์ดับเพลิงให้พร้อมอยู่ตลอดเวลา 5.สนับสนุนให้ความรู้กับพนักงานในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเบื้องต้นตามลักษณะงานที่ทำ 6.ร่วมกับคปอ.และหน่วยงานต่าง ๆ ออกระเบียบความปลอดภัย กำหนดมาตราฐานการใช้งานของอุปกรณ์ป้องกันภัยและการตรวจสุขภาพพนักงานที่มีความเสี่ยงตามลักษณะงานที่ทำ
Qualifications
 1. เพศชาย / หญิง
 2. วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/ วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย และประกาศนียบัตรรับรองการเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
 3. มีประสบการณ์การทำงานด้านสิ่งแวดล้อม/ ความปลอดภัย 1 - 3 ปี
 4. งานเอกสารติดต่อกับทางราชการ เช่น การประกอบกิจการโรงงาน กากอุตสาหกรรม/ วัตถุมีพิษ
 5. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสาร
 6. *** ขอคนที่พร้อมสัมภาษณ์ และอยากได้งานทำจริงๆ และพร้อมเริ่มงานทันที***
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai
 • สมัครด้วยตนเองที่บริษัท
 • Contacts
  คุณจิรภา ศิริวัน
  บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
  11/1 ซ.เสรีไทย 62
  Min Buri Min Buri Bangkok 10510
  Tel. : 02-517-0109-14 ต่อ 162 หรือ 169
  Email : union1_02@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-517-8202
  Location
  สหยูเนี่ยนบางปะกง
  Bang Samak Bang Pakong Chachoengsao
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company