JobThai
Oct 2, 2023

หัวหน้าช่าง/วิศวกรรม

pin locationLocation
pin location

Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามตกลง
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
หัวหน้าช่าง หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรมภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ตรวจสอบรายงานการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรของงานระบบวิศวกรรมอาคารภายในพื้นที่ส่วนกลาง - ควบคุมการซ่อมแซมหรือแก้ไขเครื่องจักรและอุปกรณ์ ของงานระบบวิศวกรรมอาคาร - ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร - นำเสนอขออนุมัติจัดซื้อ จัดหา อุปกรณ์ที่จำเป็นในงานซ่อมบำรุง - จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ของงานระบบวิศวกรรม - ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกันอุปกรณืและเครื่องจักร - ควบคุมจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษา - จดมิเตอร์ไฟฟ้าทุกเดือนและจดมิเตอร์น้ำทุกเดือน - แยกใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์ในประเทศ และโทรศัพท์ต่างประเทศพร้อมจัดส่งให้แต่ละบริษัท - เตรียมความพร้อมสำหรับกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ตลอดเวลา - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่อาคารอื่น ๆ เช่น พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานรักษาความสะอาด เพื่อให้การบริการ การซ่อมแซม เป็นไปด้วยความรวดเร็ว - จัดเตรียมระบบไฟฟ้า, โทรศัพท์สำหรับการออกบู๊ท (ถ้ามี) - จัดเก็บและรวบรวมคู่มือการดูแลบำรุงรักษา วิศวกรประจำอาคาร หน้าที่และรายละเอียดของงาน - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการอาคาร - ช่วยเหลือผู้จัดการอาคารในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบตามที่ได้รับการร้องเรียนจากผู้เช่า - ให้ข้อแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ช่างประจำอาคาร - ดูแลการปฏิบัติงานของช่างประจำอาคารให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - รายงานผลการดำเนินงานให้ผู้จัดการอาคารรับทราบ - จัดให้มีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาอุปกรณ์ส่วนกลางของอาคารให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ตลอดเวลา - ประสานงานกับผู้รับเหมา ซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์ภายในอาคาร - จัดตารางการทำงานประจำเดือนของช่างประจำอาคาร - จัดหาอุปกรณ์ และเครื่องมือให้มีใช้งานอย่างเพียงพอ - จัดตารางการบำรุงรักษาระบบต่าง ๆ ที่ติดตั้งในอาคาร พร้อมทั้งเอกสารการตรวจเช็คระบบ ให้ครบถ้วน - จัดหาผู้จำหน่ายสินค้า Supplier และเปรียบเทียบราคาอุปกรณ์ - จัดทำข้อกำหนดการประมูลงาน - จัดทำเอกสารการปรับปรุงพื้นที่ หรือระบบอุปกรณ์ต่างๆ - วิเคราะห์การใช้พลังงานและจัดทำแนวทางในการประหยัดพลังงานและเกิดผลกระทบแก่ผู้เช่าอาคารน้อยที่สุด - จัดทำ บพอ. 1 และ บพอ. 2 เพื่อส่งต่อกรมอนุรักษ์พลังงานในกรณีที่อาคาร
Qualifications
 1. เพศชาย อายุไม่ตำกว่า 25 ปี
 2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารสำนักงาน หรืออาคารที่พักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. สามารถเขียน หรืออ่านแบบไฟฟ้าได้ดี
 5. ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รักในงานบริการ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
 6. บุคลิกและมนุษยสัมพันธ์ดีมีความละเอียด ไหวพริบดี ชอบสังเกตุและศึกษารายละเอียดของอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแล
 7. ความรู้และประสบการณ์ทางด้านงานซ่อมบำรุง (PM)
 8. มีความสุขุมรอบคอบ และมีความรับผิดชอบสูง มีภาวะความเป็นผู้นำสูง
 9. ปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์
How to apply
 • สมัครผ่านปุ่ม Apply Now ของ JobThai.com
 • ส่งใบสมัครทาง E-mail
 • สมัครได้ด้วยตนเอง Walk-in ที่อาคารแอทออฟฟิศ ทุกวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.30 - 15.30 น.
 • ส่งจดหมายสมัครงานพร้อมประวัติทางไปรษณีย์
 • Contacts
  คุณชุตินาถ บุญประคม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
  บริษัท เอสเอ็มซี พร็อพเพอร์ตี้ ซอฟต์ จำกัด
  Email : smcpsoft_04@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-589-2885
  Location
  ประจำพื้นที่ เขตพญาไท , เขตราชเทวี , เขตประเวศ , เขตสาธร , เขตคลองเตย , เขตวัฒนา , ศรีนครินทร์ หรือแผนที่ Site งานได้ที่ http://www.smcpsoft.com/map.php
  Bangkok
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company
  Office Hours: Monday-Friday 8:30-18:00For more information: support@jobthai.comAdvertising: sale@jobthai.comFax: 02-480-9988
  THiNKNET Co., Ltd. (Head Office)323 United Center Building, 6th Floor, Room 601, Silom Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
  JobThai has only one website. In no case, we have an affiliate, agent or appointee. Please do not rely on any other website, email, telephone, SMS or other contacting channel. If it is a case, we will prosecute under a lawsuit in the upmost as allowed.
  Copyright © 2023 THiNKNET Co., Ltd. All Rights Reserved. | Terms of Service | Privacy Policy | Cookie Policy | Disclaimer