JobThai
Oct 3, 2022

Foreman (Engineer)

pin locationworkLocation
pin location

Pluak Daeng, Rayong

salary iconsalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconnumberOfPositions
number of positions iconไม่ระบุ
shortcutApply
jobDescription
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.ควบคุมและดำเนินการเปลี่ยน แบบ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4.ควบคุมและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 5.แก้ไขปัญหาหน้างาน และทำการวิเคราะห์เพื่อหาวิธีการป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นซ้ำหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต 6.วางแผนเครื่องจักรตามแผนการผลิต 7.มีความรู้เบื้องต้น สำหรับเครื่องจักร CNC , GRINDING , HEAT TREAMENT
jobAttribute
  1. เพศชาย
  2. สามารถซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้นได้
  3. สามารถเปลี่ยนแบบ CNC ได้ (มีความรู้เบื้องต้นสำหรับเครื่องจักร CNC)
  4. สามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และ เครื่องมือวัด ในการทำงานได้เป็นอย่างดี
  5. สามารถควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานอย่างเคร่งครัด
  6. สามารถปฏิบัติงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้เป็นอย่างดี
  7. หากมีประสบการณ์ด้านเครื่องจักร CNC , GRINDING จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. มีความรู้เบื้องต้น ระบบ ISO 9001:2015 , 14001:2015
companyBenefitcompanyBenefitLink
applyMethod
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครผ่านทาง Email
jobContact
คุณจิดาภา
DUCK SUNG CO., LTD.
653 หมู่ 4
Maenam Khu Pluak Daeng Rayong 21140
email : ducksung_06@trustmail.jobthai.com emailDescription
fax : 038-027-980
workLocation
แม่น้ำคู้ซอย 5
Maenam Khu Pluak Daeng Rayong
applySectionTitle
jobthai
jobthai
attachFile
attachFile
email
email
easyForm
easyForm
header