รับสมัครด่วน
Oct 19, 2020

เจ้าหน้าที่ฝ่ายกฏหมายและทนายความ

pin locationLocation
pin location

Kabin Buri, Prachin Buri

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายอัตรา
Apply
Job Descriptions
1.ปฏิบัติงานทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมาย เช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมาย จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย 2.เป็นตัวแทนในเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมาย และดำเนินการแทนคู่ความทั้งทางอาญา และแพ่ง 3.ตรวจสอบเรื่องราวต่างๆ และค้นตัวบทกฎหมายที่จะนำมาใช้โดยการศึกษาประมวล กฎหมาย พระราช กฤษฎีกา เทศบัญญัติ คำพิพากษาของศาลสูงที่มีมาแล้ว และกฎข้อ-บังคับที่ตราขึ้นไว้ 4.ให้คำแนะนำแก่ลูกความถึงสิทธิ และหน้าที่ตามกฎหมาย 5.ทำการแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย 6.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย และค้นหาบรรพต่างๆ ในประมวลกฎหมายว่าความ และดำเนินกระบวนการพิจารณาใดๆ ในศาลแทนคู่ความทั้งในคดีแพ่ง และคดีอาญา มีบทบาทในการสร้าง และรักษาความเป็นธรรม 7.การคุ้มครอง ดูแลรักษาผลประโยชน์ของบริษัทฯ มีบทบาทในการให้คำปรึกษาแนะนำ ในการดำเนินการต่างๆ ให้ถูกต้องตามระเบียบ และกฎหมาย 8.เป็นคนกลางเพื่อไกล่เกลี่ยความขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ด้วย 9.มีความเชี่ยวชาญในงานกฎหมายสาขาใดสาขาหนึ่งโดยเฉพาะ
Qualifications
  1. อายุ 30 ปีขึ้นไป
  2. การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  3. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
  4. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับกรณีพิพาทเรื่องที่ดิน, การลงทุน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
How to apply
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - โทรแจ้งร้องเรียนการให้บริการของ บริษัทฯ สายตรงฝ่ายบริหาร 093-424-7887 - Email
Contacts
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 9 จำกัด และบริษัทในเครือ
เลขที่ 248 หมู่ที่ 6
Ban Na Kabin Buri Prachin Buri 25110
Email : industrialpark_12@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
Location
Ban Na Kabin Buri Prachin Buri
Directions
เข้าทางวัดสมศรีราษฎร์ (พระปรง) ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี (ป้ายโรงเรียนบ้านหนองนาใน) เลือก GPS Map พิมพ์หา รร.บ้านหนองนาใน ต.บ้านนา อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี
Application Methods
Apply Now
Apply by sending JobThai resume.
Upload Files
Apply by uploading resume, portfolio, etc.
Send Email
Apply by sending email.
Easy Form
Apply by filling your brief profile in the form.