JobThai
Jan 17, 2022

โฟร์แมน

pin location
pin location

In many provinces

salary icon
salary icon25,000 บาทขึ้นไป
number of positions icon
number of positions icon4 อัตรา
- ควบคมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ และมีคุณภาพตรงตามกำหนดเวลา - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาหน้างาน - คิดปริมาณวัสดุและตรวจรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการและงานอื่นๆที่ได้รับ มอบหมายจากผู้บังคับบัญชาตามสายงาน - สามารถดูงานโครงสร้างเหล็กใหญ่ได้
  1. เพศชาย / หญิง สัญชาติไทย
  2. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว ( สำหรับเพศชาย )
  3. วุฒิการศึกษา ปวส. หรือปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  4. มีประสบการณ์ในการทำงานควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2 ปี
  5. มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริง มีมนุุษยสัมพันธ์ดี รับผิดชอบสูง ขยัน ซื่อสัตย์ กระตือรือร้น
  6. สามารถสื่อสาร นำเสนอ เจรจาต่อรองและแก้ปัญหาได้
  7. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office /Autocad และอื่นๆ
1. สมัครด้วยตนเอง ณ ที่ทำการบริษัทฯ 2. สมัครผ่านทาง E-mail 3. สมัครผ่าน JobThai
คุณฐานิศวร์ เรืองโรจนภัทร์
พี.เค.อลูมินั่ม
95 หมู่ที่ 1
Khlong Phra Udom Lat Lum Kaeo Pathum Thani 12140
ไชท์งานในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
In many provinces