รับสมัครด่วน
Mar 5, 2021

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (Safety)

pin locationLocation
pin location

Yan Nawa, Bangkok

salary iconSalary
salary iconตามโครงสร้างบริษัท
number of positions iconVacancies
number of positions iconหลายตำแหน่ง
Apply
Job Descriptions
1. ประเมินและวิเคราะห์ การปฏิบัติงานประจำวัน แผนงานความปลอดภัยประจำหน่วยงานต่างๆ แผนการประเมินความเสี่ยง 2. ตรวจสอบ ความปลอดภัย และประเมินความเสี่ยงภายในบริเวณพื้นที่การปฏิบัติงาน 3. ประเมินและวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและอันตรายในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน 4. จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน สอบสวนและจัดทำรายงานอุบัติเหตุ 5. สุ่มตรวจสารเสพติด และแอลกอฮอล์ตามแผนหรือตามคำร้องขอจากหัวหน้างาน 6. จัดทำรายงานคณะกรรมการความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ 7. รายงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไข 8. ควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน การปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยง 9. อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย และการใข้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล (PPE) แก่พนักงานในหน่วยงาน
Qualifications
 1. เพศชาย อายุ 24 - 30 ปี
 2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย / ผ่านการอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 180 ชม.
 3. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
 4. มีทัศนคติที่ดีด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย
 5. มีทักษะในการสื่อสาร และการถ่ายทอดความรู้ด้านความปลอดภัยให้แก่พนักงานในองค์กรเป็นอย่างดี
 6. มีทักษะในการประสานงานได้ดี มีภาวะผู้นำ
 7. มีประสบการณ์งานขนส่งน้ำมันหรือธุรกิจใกล้เคียงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 8. สามารถขับรถยนต์ได้ (มีใบขับขี่)
How to apply
 • สมัครทาง E-mail
 • สม้ครได้ด้วยตัวเองที่บริษัท
 • สมัครผ่าน JobThai.com
 • Contacts
  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ แผนกสรรหาและว่าจ้าง
  บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
  81/3 ถนนเชื้อเพลิง ถ.เชิ้อเพลิง (ฝั่งไปจะถนนพระรามที่ 3 อยู่ระหว่าง ซอย 74 และซอย 72 เข้าถนนเชื้อเพลงมา 150 เมตร)
  Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok 10120
  Email : goodteam_11@trustmail.jobthai.com (Email for job application & inquiry)
  Fax : 02-249-6233
  Location
  สำนักงานใหญ่ 81/3 ถ.เชื้อเพลิง กรุงเทพฯ/ซ.บ่อยางล่าง ต.หนองขาม อ. ศรีราชา จ.ชลบุรี.. ด่วน/อ.เสาไห ต.ป๊อกแป๊ก จ.สระบุรี..ดว่น(หน้าคลังน้ำมัน บ.ท่อส่งปิโตเลียมไทย)/อ.เมือง จ.สมุทรสาคร(ใกล้คลังน้ำมันบ.psp)
  Chong Nonsi Yan Nawa Bangkok
  See Map
  Application Methods
  Apply Now
  Apply by sending JobThai resume.
  Upload Files
  Apply by uploading resume, portfolio, etc.
  Send Email
  Apply by sending email.
  Easy Form
  Apply by filling your brief profile in the form.
  Other positions at this company