รับสมัครด่วน
Oct 20, 2020

1) สถาปนิกควบคุมงาน 2) วิศวกรโยธาและเครื่องกล 3) ช่างเทค (Site รพ.ธรรมศาสตร์)

pin locationสถานที่ปฏิบัติงาน
pin location

Khlong Luang, Pathum Thani

salary iconเงินเดือน
salary iconตามโครงสร้างของบริษัท/ประสบการณ์
number of positions iconอัตรา
number of positions icon6 อัตรา
สมัครงาน
รายละเอียดงาน
1. สถาปนิกควบคุมงาน จำนวน 1 อัตรา มีหน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ - รับผิดชอบในการวางแผนการบริหารจัดการเอกสารด้านเทคนิคต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างของโครงการให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด ได้งานที่มีคุณภาพและปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาปรับปรุงงาน/การบริหารและควบคุมงานก่อสร้างให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ส่งมอบได้ตามกำหนด - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สามารถดำเนินงานก่อสร้างได้ตรงต่อความต้องการของเจ้าของโครงการโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพผลงาน - รับผิดชอบวางแผน ตรวจสอบ และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพในส่วนของงานบริหารก่อสร้าง รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพเพื่อมั่นใจว่าผลงานที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2. วิศวกรโยธา/วิศวกรเครื่องกล จำนวน 2 อัตรา มีหน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการได้มาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้าง - รับผิดชอบการดูแลตรวจสอบหน้างานก่อสร้างประจำวัน สรุปข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างและจัดทำรายงานประจำวัน,ประจำสัปดาห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนเสนอเจ้าของโครงการ - ควบคุมงานก่อสร้างในภาคสนามในภาพรวมให้มีประสิทธิภาพ ติดตามประสานงานการดำเนินงานของผู้รับจ้างก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และถูกต้องตามแบบก่อสร้าง, ข้อกำหนด, เวลา, สัญญา และมาตรฐานที่ดีตามหลักวิชาชีพ - ทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ ได้แก่ รายงานประจำวัน รายงานประจำสัปดาห์ รายงานประจำเดือน และรายงานประจำงวด - ตรวจสอบผลงานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณในแต่ละงวดตามที่กำหนดในสัญญาก่อนจะมีการตรวจรับงาน - ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยและสุขลักษณะในหน่วยงาน รวมทั้งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจจะเกิดขึ้น - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 3. ช่างเทคนิคโยธา/สถาปัตย์/ไฟฟ้า/สุขาภิบาล จำนวน 3 อัตรา มีหน้าที่รับผิดชอบโดยสังเขป ดังนี้ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบรูปและรายการได้มาตรฐานวิชาชีพและข้อกำหนดในสัญญาก่อสร้าง - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัคร
 1. [ตำแหน่งสถาปนิกโครงการ] ต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรม
 2. มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7 ปี
 3. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) ระดับสามัญ
 4. [ตำแหน่งวิศวกรโยธาและวิศวกรเครื่องกล] ต้องจบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมเครื่องกล
 5. มีประสบการณ์ด้านบริหารและควบคุมงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 4 ปี
 6. ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ใบ กว.) ระดับภาคีวิศวกร
 7. [ตำแหน่งช่างเทคนิคโยธา/สถาปัตย์/ไฟฟ้า/สุขาภิบาล]
 8. วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. - ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยว้ของ
 9. มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างอาคารไม่น้อยกว่า 5 ปี
 10. ทุกตำแหน่งหากมีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างของหน่วยงานราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 11. ทุกตำแหน่งสามารถใช้งานโปรแกรม AutoCAD, Ms.office, Ms.Project ได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 12. ทุกตำแหน่งปฏิบัติงาน 6 วันต่อสัปดาห์ และสามารถย้ายสถานที่ปฏิบัติงานตามที่บริษัทกำหนดได้
 13. ทุกตำแหน่งต้องมีความอดทน สามารถแก้ไขปัญหาหน้างานได้เป็นอย่างดี
 14. ทุกตำแหน่งสามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
วิธีการสมัคร
- สมัครผ่าน JobThai.com (Click Apply Now) - สมัครด้วยตนเองที่บริษัท - ส่งจดหมายสมัครงานตามที่อยู่บริษัท
ติดต่อ
ฝ่ายบุคคล
บริษัท ที.พี.เอฟ.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
(Head Office) 88 ซอยลาดพร้าว 64 (เกตุนุติ) ถนนลาดพร้าว
Wangthonglang Wang Thonglang Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 02-933-5757-8
อีเมล : tpfc_07@trustmail.jobthai.com (อีเมลนี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน)
แฟกซ์ : 02-933-7676
สถานที่ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติงานที่สำนักงานสนามบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
Khlong Nueng Khlong Luang Pathum Thani
ใช้งานแผนที่
เลือกวิธีการสมัครงาน
สมัครด่วน
สมัครด้วยประวัติที่ฝากกับ JobThai
ส่งไฟล์ประวัติ
สมัครด้วยการส่งไฟล์เรซูเม่ ผลงาน หรืออื่นๆ
ส่งอีเมล
สมัครงานนี้ผ่านอีเมล
กรอกประวัติแบบย่อ
สมัครงานง่ายๆ ด้วย Easy Form